Aktualności Raport z Polski Tabor

Czy na przejazdach kolejowych będzie bezpieczniej? Maszyniści prezentują postulaty

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce rozpoczyna dialog społeczny w formie bezpośrednich rozmów z przedstawicielami PKP CARGO, PKP Intercity oraz Polregio, związany z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Wśród postulatów jest m.in. ograniczenie do 20 km/h prędkości pociągów na każdym przejeździe kolejowym, na którym w ostatnich 3 latach doszło do wypadku.

Fot. Wikimedia / CC

– W związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem wypadków kolejowych, zwłaszcza na przejazdach kolejowych, zagrażających wprost zdrowiu i życiu drużyn trakcyjnych, a także bardzo dużą ilością potrąceń ze skutkiem śmiertelnym osób postronnych, oraz brakiem podjęcia wymiernych akcji w odpowiedzi na pismo dotyczące ww. sytuacji z dnia 5.02.2020 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Prezesa UTK,  działając w obronie bezpiecznych warunków pracy, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce  podjął decyzję o  wszczęciu dialogu społecznego w formie bezpośrednich rozmów z PKP CARGO S.A. , PKP Intercity S.A. i Polregio sp. z o.o. – informuje Związek w oficjalnym komunikacie.

 

Dialog przeprowadzony zostanie w formie bezpośrednich rozmów. W jego ramach przedstawiciele Związku oczekują m.in. do czasu zmiany kategorii przejazdu na „A” lub wybudowania skrzyżowania bezkolizyjnego, wprowadzić ograniczenie do 20 km/h prędkości pociągów na każdym przejeździe, na którym w ostatnich 3 latach doszło do wypadku, instalacji mechanicznych zabezpieczeń przed wjazdem na przejazd kategorii B i C przy włączonej sygnalizacji o zbliżającym się pociągu, a także monitoringu wszystkich przejazdów kolejowych i miejsc, w których osoby postronne najczęściej przechodzą przez tory kolejowe.