Wywiady

Dariusz Obcowski: Przyszłość miast to inteligentne rozwiązania transportowe [WYWIAD]

Fakt działalności globalnej zawsze był, jest i z pewnością będzie ogromną zaletą. Wymiana wiedzy i doświadczeń z różnych regionów świata i Europy pozwala szerzej spojrzeć na obecne trendy w naszym sektorze rynku. Szczególnie w kwestii komunikacji miejskiej.

Komunikacji miejskiej postrzeganej nie tylko jako transport zbiorowy i indywidualny z użyciem własnych pojazdów samochodowych, ale również rozszerzając horyzont o inne środki transportu takie jak rowery, hulajnogi, pojazdy współdzielone. Ogromne znaczenie w tym aspekcie ma również fakt możliwości modelowania ruchu, wpływania na niego w planowany i przemyślany sposób a nie tylko rozwiązywanie zaistniałych problemów głownie z zatorami na drogach.

ITS City Graphic

Zapytam pana jako eksperta – ITS to niezbędny element nowoczesnego miasta?

 

Zdecydowanie tak. Obecnie rozwiązania ITS są jeszcze bardziej efektywne z uwagi na możliwości daleko rozwiniętej analityki w planowaniu i analizie ruchu. Szerokie spektrum narzędzi jakie, jako organizacja ITS wykorzystujemy w prowadzonych analizach, planowaniu, ocenie sytuacji, i wdrażanych rozwiązaniach. Prowadzi to do wniosku, że systemy ITS stały się jednym z podstawowych narzędzi do zarządzania nie tylko ruchem, ale również zarządzania miastem, planowania kierunków rozwoju miasta. Tworzone scenariusze i symulacje pomagają w rozwoju zrównoważonego miasta dbającego o komfort mieszkańców w aspekcie mobilności i bezpieczeństwa przy jednoczesnym znacznej redukcji poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy.

Większa dostępność, mniejsza emisja CO2 – co jeszcze oferuje sprawnie działający ITS?