Publikacje Firm Wywiady

Dariusz Wrzecionowski: Czas Dywersyfikacji. Chcemy obniżyć i urealnić średnie ceny rynkowe [WYWIAD]

PS Solutions sp. z o.o. produkuje i wprowadza na rynek kompletne przejścia międzyczłonowe. Firma postawiła sobie ambitny cel – obniżenie i urealnienie średnich cen rynkowych. O tym, jak i o realizacji projektów od zamówienia do montażu, powiedział nam Prezes Zarządu spółki Dariusz Wrzecionkowski.

PS Solutions w sferze komponentów do miejskiego transportu szynowego posiada wieloletnie doświadczenie na rynku wschodnim. Skąd pomysł, aby otworzyć biuro handlowe wraz z działem inżynieryjnym i bazą produkcyjno-serwisową pod Krakowem?

Decyzja o rozpoczęciu działalności PS Solutions na terenie Polski oparta została na analizie rynku i dialogu z naszymi Klientami. Głównym celem było przeniesienie doświadczenia i autorskich rozwiązań technicznych w celu zapewnienia dywersyfikacji dostawców przejść międzyczłonowych dla producentów i serwisantów pojazdów szynowych w Polsce, i dalej w Europie Zachodniej.

Jak ocenia Pan potencjał polskiego rynku? 

Potencjał polskiego rynku jest duży, ale jednocześnie jest on bardzo hermetyczny dla nowych dostawców ze względu na liczne patenty u konkurencji oraz schemat projektowania inżynierów producentów pojazdów szynowych. Zdobycie zaufania Klientów i przełamanie monopolu jest dla nas najwyższym priorytetem. Finalnie o potencjale rynku świadczy, zakończony sukcesem, proces stworzenia drugiego źródła dostaw. Proces ten ma swój początek w pierwszym dużym kontrakcie, który zrealizowaliśmy dla PESA Bydgoszcz S.A. w postaci 120 kompletnych przejść międzyczłonowych dla modelu tramwaju 128NG, co spowodowało obniżenie i urealnienie średnich cen rynkowych. 

Przejdźmy do głównego produktu, mianowicie kompletnych przejść międzyczłonowych. Co dokładnie oferujecie, jeśli chodzi o poszczególne elementy?

W naszej ofercie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do sprzęgania członów. Produkujemy kompletne harmonie (opończa) wewnętrzne i zewnętrzne, które posiadają wymaganą certyfikację palności. Kolejnymi elementami są sprzęgi dolne, górne i obrotowo uchylne. Całość przejścia międzyczłonowego zamyka tarcza obrotowo-uchylna, która stanowi element podłogi we wnętrzu pojazdu. Wszystkie z wymienionych powyżej elementów można zamówić osobno, co pozwala na zaspokojenie potrzeb działów serwisowych. 

Na co uwagę powinien zwrócić klient, który pragnie wymienić wspomniane podzespoły?

Najważniejszy jest dialog techniczny między inżynierami Klienta, a naszymi konstruktorami. Dla dostosowania naszych produktów do wymagań specyfikacji potrzebujemy modeli 3D członów pojazdu, informację o przewidywanych kątach pracy w pionie i poziomie, a także przewidywanych skrętach na infrastrukturze roboczej.

… co Was wyróżnia?

Zawsze będziemy dbać o to, żeby wyróżniało nas podejście do Klienta. Reagujemy na zgłoszenia szybciej niż zobowiązują nas zapisy w umowach, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze komponenty bezpośrednio wpływają na mobilność pojazdów. Jednym z naszych głównych atutów jest termin realizacji. Nowe kompletne przejście międzyczłonowe jesteśmy w stanie dostarczyć nawet w 3 miesiące od daty podpisania rysunków technicznych i zamówienia. Na dzień dzisiejszy standardem realizacji takich komponentów w innych firmach jest okres od 6 do nawet 12 miesięcy. Tych wartości dodatkowo nie poprawia obecna sytuacja związana z COVID 19.

Jaka jest żywotność tego typu elementów i na jaką gwarancję z Waszej strony może liczyć klient?

Żywotność sprzęgów międzyczłonowych oceniamy na około 30 lat, dlatego jest to tożsame z przewidywaną żywotnością pojazdów szynowych. Oczywiście w przejściach międzyczłonowych występują elementy eksploatacyjne, które w celu zapewnienia prawidłowego działania podlegają wymianie zgodnej z dokumentacją DTR. Elementami przejścia międzyczłonowego, dla których zalecana jest po kilku latach wymiana są opończe (harmonie wewnętrzne i zewnętrzne) i tarcze obrotowo uchylne stanowiące część podłogi.

Do których modeli pojazdów adresujecie swoją ofertę?

Nasza oferta przewidziana jest do wszystkich modeli pojazdów szynowych, w których występuje większa niż 1 liczba członów. Dotyczy to zarówno nowych modeli jak również obecnie modernizowanych. Dzięki dialogowi technicznemu jesteśmy w stanie wspólnie wypracować rozwiązanie, które zapewni funkcjonalność i jednocześnie pozwoli na znalezienie dodatkowych oszczędności dla projektów. 

Zapewniacie także dialog techniczny, jak to dokładnie wygląda?

Dialog techniczny jest dla nas priorytetem. W przypadku produkcji nowego pojazdu staramy się doprowadzić do spotkania inżynierów Klienta i naszych. Następnie przygotowywane są propozycje rozwiązań technicznych, które mogą podlegać zmianom. Nie zamykamy się również na modyfikację przygotowanych przez nas projektów i zawsze staramy się dostosować do wymagań specyfikacji. Jeżeli pozwala na to czas w fazie projektowania, przygotowujemy prototypy naszych koncepcji i szczegółowo konsultujemy projekty z Klientem. Nasi inżynierowie zawsze i jednocześnie pozwoli na znalezienie dodatkowych oszczędności dla projektów. 

Zapewniacie także dialog techniczny, jak to dokładnie wygląda?

Dialog techniczny jest dla nas priorytetem. W przypadku produkcji nowego pojazdu staramy się doprowadzić do spotkania inżynierów Klienta i naszych. Następnie przygotowywane są propozycje rozwiązań technicznych, które mogą podlegać zmianom. Nie zamykamy się również na modyfikację przygotowanych przez nas projektów i zawsze staramy się dostosować do wymagań specyfikacji. Jeżeli pozwala na to czas w fazie projektowania, przygotowujemy prototypy naszych koncepcji i szczegółowo konsultujemy projekty z Klientem. Nasi inżynierowie zawsze uczestników ruchu. Równolegle wykonywana jest precyzyjna, wymagająca wysokich kompetencji, produkcja opończy. W naszej hali produkcyjnej znajdują się w pełni zautomatyzowane maszyny, które laserowo tną pasy opończy. W ostatnim etapie po zakończeniu montażu kompletne przejście międzyczłonowe przechodzi serie testów mających potwierdzić jego funkcjonalność, jak również odporność na warunki atmosferyczne. Gotowy produkt przekazywany jest do Klienta i razem z naszymi inżynierami montowany na pojeździe.

Gwarantujecie czystość patentową nowych projektów, co to dokładnie znaczy?

Jak wspomniałem wcześniej, jednym z głównych czynników hermetyzacji rynku producentów przejść międzyczłonowych jest mnogość patentów, co wzbudza obawy naszych Klientów pod kątem możliwych problemów w ewentualnych dyskusjach prawnych, które mogą spowodować wstrzymanie produkcji pojazdu szynowego lub jego eksploatację. Dlatego też nasze rozwiązania techniczne są od podstaw opracowywane przez naszych inżynierów i czerpią inspirację tylko z naszych autorskich rozwiązań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, współpracujące z nami biuro prawne specjalizujące się w prawie patentowym, na każde z zaprojektowanych przez nas nowe przejście międzyczłonowe przeprowadza badanie czystości patentowej, które później przekazywane jest do Zamawiającego. Takie działanie pozwala na bezpieczną współpracę i realizację nowych projektów. 

Na koniec chciałbym zapytać, jakie są Wasze dalsze plany związane z tym segmentem rynku tramwajowego?

Naszym głównych celem jest zapewnienie naszym Klientom możliwości dywersyfikacji źródła dostaw przejść międzyczłonowych. Przyspieszenie terminów budowy i serwisowania pojazdów szynowych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na przedmiotowe komponenty z okresu 6-12 miesięcy do 2-3 miesięcy od daty zamówienia. Bardzo doceniamy wszystkie uwagi i merytoryczna krytykę od naszych Klientów, ponieważ dzięki niej identyfikujemy obszary do samodoskonalenia, co jest dla nas motorem napędowym. Finalnie chcemy udowodnić, że produkcja tego ważnego komponentu może być zrealizowana przez polską firmę i że na tle naszych zagranicznych konkurentów z branży nie mamy powodów do kompleksów. Wierzymy, że nasze działanie przyczyni się do ustalenia nowej polityki cenowej i przyspieszenia terminów dostaw, co bezpośrednio przełoży się na sukces naszych Klientów i zadowolenie pasażerów komunikacji miejskiej.

Reklama