Publikacje Firm Wywiady

Dariusz Wrzecionowski: Czas Dywersyfikacji. Chcemy obniżyć i urealnić średnie ceny rynkowe [WYWIAD]

PS Solutions sp. z o.o. produkuje i wprowadza na rynek kompletne przejścia międzyczłonowe. Firma postawiła sobie ambitny cel – obniżenie i urealnienie średnich cen rynkowych. O tym, jak i o realizacji projektów od zamówienia do montażu, powiedział nam Prezes Zarządu spółki Dariusz Wrzecionkowski.

PS Solutions w sferze komponentów do miejskiego transportu szynowego posiada wieloletnie doświadczenie na rynku wschodnim. Skąd pomysł, aby otworzyć biuro handlowe wraz z działem inżynieryjnym i bazą produkcyjno-serwisową pod Krakowem?

Decyzja o rozpoczęciu działalności PS Solutions na terenie Polski oparta została na analizie rynku i dialogu z naszymi Klientami. Głównym celem było przeniesienie doświadczenia i autorskich rozwiązań technicznych w celu zapewnienia dywersyfikacji dostawców przejść międzyczłonowych dla producentów i serwisantów pojazdów szynowych w Polsce, i dalej w Europie Zachodniej.

Jak ocenia Pan potencjał polskiego rynku? 

Potencjał polskiego rynku jest duży, ale jednocześnie jest on bardzo hermetyczny dla nowych dostawców ze względu na liczne patenty u konkurencji oraz schemat projektowania inżynierów producentów pojazdów szynowych. Zdobycie zaufania Klientów i przełamanie monopolu jest dla nas najwyższym priorytetem. Finalnie o potencjale rynku świadczy, zakończony sukcesem, proces stworzenia drugiego źródła dostaw. Proces ten ma swój początek w pierwszym dużym kontrakcie, który zrealizowaliśmy dla PESA Bydgoszcz S.A. w postaci 120 kompletnych przejść międzyczłonowych dla modelu tramwaju 128NG, co spowodowało obniżenie i urealnienie średnich cen rynkowych.