Publikacje Firm Wywiady

Dariusz Wrzecionowski: Czas Dywersyfikacji. Chcemy obniżyć i urealnić średnie ceny rynkowe [WYWIAD]

PS Solutions sp. z o.o. produkuje i wprowadza na rynek kompletne przejścia międzyczłonowe. Firma postawiła sobie ambitny cel – obniżenie i urealnienie średnich cen rynkowych. O tym, jak i o realizacji projektów od zamówienia do montażu, powiedział nam Prezes Zarządu spółki Dariusz Wrzecionkowski.

PS Solutions w sferze komponentów do miejskiego transportu szynowego posiada wieloletnie doświadczenie na rynku wschodnim. Skąd pomysł, aby otworzyć biuro handlowe wraz z działem inżynieryjnym i bazą produkcyjno-serwisową pod Krakowem?

Decyzja o rozpoczęciu działalności PS Solutions na terenie Polski oparta została na analizie rynku i dialogu z naszymi Klientami. Głównym celem było przeniesienie doświadczenia i autorskich rozwiązań technicznych w celu zapewnienia dywersyfikacji dostawców przejść międzyczłonowych dla producentów i serwisantów pojazdów szynowych w Polsce, i dalej w Europie Zachodniej.

Jak ocenia Pan potencjał polskiego rynku? 

Potencjał polskiego rynku jest duży, ale jednocześnie jest on bardzo hermetyczny dla nowych dostawców ze względu na liczne patenty u konkurencji oraz schemat projektowania inżynierów producentów pojazdów szynowych. Zdobycie zaufania Klientów i przełamanie monopolu jest dla nas najwyższym priorytetem. Finalnie o potencjale rynku świadczy, zakończony sukcesem, proces stworzenia drugiego źródła dostaw. Proces ten ma swój początek w pierwszym dużym kontrakcie, który zrealizowaliśmy dla PESA Bydgoszcz S.A. w postaci 120 kompletnych przejść międzyczłonowych dla modelu tramwaju 128NG, co spowodowało obniżenie i urealnienie średnich cen rynkowych. 

Przejdźmy do głównego produktu, mianowicie kompletnych przejść międzyczłonowych. Co dokładnie oferujecie, jeśli chodzi o poszczególne elementy?

W naszej ofercie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do sprzęgania członów. Produkujemy kompletne harmonie (opończa) wewnętrzne i zewnętrzne, które posiadają wymaganą certyfikację palności. Kolejnymi elementami są sprzęgi dolne, górne i obrotowo uchylne. Całość przejścia międzyczłonowego zamyka tarcza obrotowo-uchylna, która stanowi element podłogi we wnętrzu pojazdu. Wszystkie z wymienionych powyżej elementów można zamówić osobno, co pozwala na zaspokojenie potrzeb działów serwisowych. 

Na co uwagę powinien zwrócić klient, który pragnie wymienić wspomniane podzespoły?

Najważniejszy jest dialog techniczny między inżynierami Klienta, a naszymi konstruktorami. Dla dostosowania naszych produktów do wymagań specyfikacji potrzebujemy modeli 3D członów pojazdu, informację o przewidywanych kątach pracy w pionie i poziomie, a także przewidywanych skrętach na infrastrukturze roboczej.

… co Was wyróżnia?

Zawsze będziemy dbać o to, żeby wyróżniało nas podejście do Klienta. Reagujemy na zgłoszenia szybciej niż zobowiązują nas zapisy w umowach, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze komponenty bezpośrednio wpływają na mobilność pojazdów. Jednym z naszych głównych atutów jest termin realizacji. Nowe kompletne przejście międzyczłonowe jesteśmy w stanie dostarczyć nawet w 3 miesiące od daty podpisania rysunków technicznych i zamówienia. Na dzień dzisiejszy standardem realizacji takich komponentów w innych firmach jest okres od 6 do nawet 12 miesięcy. Tych wartości dodatkowo nie poprawia obecna sytuacja związana z COVID 19.

Dodaj komentarz