Wywiady

Odpowiednie utrzymanie i lepsza efektywność energetyczna kolei to klucz do sukcesu

Wywiad z Piotrem Majerczakiem, członkiem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektorem ds. utrzymania.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują największy program inwestycyjny Krajowy Program Kolejowy. Ale działalność spółki to także bieżące utrzymanie infrastruktury. Proszę powiedzieć jak spółka łączy i rozwiązuje te wyzwania?

Jako zarządca kolejowej infrastruktury odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za realizację inwestycji, ale przede wszystkim za codzienne sprawne i bezpieczne kursowanie tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych. To zobowiązuje nas do utrzymania infrastruktury kolejowej na jak najwyższym poziomie. Oczywiście realizacja inwestycji to także bardzo ważne i ogromne przedsięwzięcie, zwłaszcza z punktu widzenia podróżnych, gdyż poprawia się komfort obsługi pasażerów. Zarządzamy ponad 18 tys. km linii kolejowych, po których codziennie przejeżdżają tysiące pociągów, dlatego tak ważne jest utrzymanie ich w jak najlepszym stanie. Dotyczy to m.in. utrzymania 14 tys. przejazdów kolejowych, ponad 27 tys. obiektów inżynieryjnych, w tym blisko 6,8 tys. mostów i wiaduktów, czy prawie 40 tys. rozjazdów. Dzięki stałej kontroli linii, nowoczesnemu sprzętowi i szybkim naprawom, tworzymy warunki, by pociągi kursowały zgodnie z rozkładem.

Jako zarządca kolejowej infrastruktury odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za realizację inwestycji, ale przede wszystkim za codzienne sprawne i bezpieczne kursowanie tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych.

 

Wspomniał Pan o nowoczesnym sprzęcie, który PLK zakupują do utrzymania infrastruktury. Jakimi pojazdami i maszynami spółka może się pochwalić?

Za 250 mln zł w ramach unijnego projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” spółka zakupiła 47 specjalistycznych pojazdów, które wzmocniły kolejowe zespoły techniczne na terenie całego kraju. Nowoczesne pojazdy służą do sprawnego usuwania usterek, kontroli mostów i wiaduktów oraz szybkiego wykonywania prac związanych z utrzymaniem. Umożliwia to zapewnienie regularności, punktualności i bezpieczeństwa przejazdów koleją. W zeszłym roku za ok. 11 mln zł zakupiliśmy również nowy pociąg ratownictwa technicznego i 5 pojazdów szynowo–drogowych. Zakupione maszyny służą do szybkiego usuwania skutków zdarzeń na sieci kolejowej ale pracują również m.in. przy odśnieżaniu czy przycinaniu drzew. Zapewniają przejezdność tras i sprawne kursowanie pociągów pasażerskich oraz przewóz towarów. W bieżącym roku kontynuujemy zakup nowoczesnego sprzętu do szybkiego i sprawnego usuwania zdarzeń na sieci kolejowej. Warto zaznaczyć, że PLK posiadają obecnie jeden z najnowocześniejszych w Europie pojazdów do badania infrastruktury kolejowej. Lasery sprawdzą stan toru, szyn, sieci trakcyjnej oraz urządzeń odpowiedzialnych za przejazd. spółka inwestuje także w nowoczesne rozwiązania służące diagnostyce i sprawnemu utrzymaniu infrastruktury kolejowej. Diagności PLK, dysponują m.in. unikatowym (jednym z trzech na świecie) przyrządem „Scorpion”. Bardzo dokładnie mierzy on elementy rozjazdów kolejowych z wykorzystaniem modelu 3D. Scorpion zbadał już rozjazdy m.in. na Centralnej Magistrali Kolejowej. Planowany jest również zakup nowego pojazdu do sprawdzania systemów ETCS i GSMR, które PLK sukcesywnie rozbudowuje w ramach Krajowego Programu Kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach programu „Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”, wspólnie z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju będą pracować np. nad wdrożeniem samodzielnego i automatycznego systemu pomiaru temperatury szyny.