Personalia Tramwaje Wydarzenia

Prezes MPK Poznań odchodzi na emeryturę

Wojciech Tulibacki, Prezes Zarządu MPK Poznań, przechodzi na emeryturę. Na stanowisku zastąpi go Krzysztof Dostatni, dotychczasowy wiceprezes ds. operacyjnych.

Fot. MPK Poznań

– Bardzo dziękuję prezesowi, Wojciechowi Tulibackiemu, za wieloletnią pracę dla Miasta, spółki, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Za jego kadencji MPK przeszło ogromną metamorfozę i dziś jest firmą nowoczesną – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – W ostatnich latach znacznie zwiększyły się wydatki na poprawę infrastruktury oraz tabor. Obecnie mamy w Poznaniu jedne z najnowocześniejszych tramwajów i autobusów w Polsce, a plany na najbliższe lata, takie jak na przykład zakup autobusów z napędem wodorowym pokazują, że ten trend zostanie utrzymany. To duże wyzwanie dla nowego prezesa, Krzysztofa Dostatniego, któremu gratuluję i życzę powodzenia na nowym stanowisku.

 

W tym roku dobiegnie końca kadencja Zarządu Spółki MPK Poznań. Rada Nadzorcza przeprowadziła już postępowanie kwalifikacyjne w celu wyboru nowego gremium na kadencję 2021-2025. W skład nowego zarządu wejdą:

  • Krzysztof Dostatni (Prezes Zarządu), 
  • Jerzy Zalwowski (wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych) 
  • Marek Grzybowski (wiceprezes Zarządu ds. Technicznych). 

Nowy Zarząd Spółki został powołany jednomyślnie, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku. Uchwały wejdą w życie w lipcu 2021 roku, w następnym dniu po zakończeniu posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wojciech Tulibacki pracę w MPK Poznań rozpoczął w 1977 roku i przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Był informatykiem, pracował w dziale socjalnym oraz był dyrektorem działu zatrudnienia i płac. Od 1998 pełnił funkcję dyrektora MPK, a dwa lata później został prezesem zarządu. 

Krzysztof Dostatni w spółce MPK Poznań pracuje od 2001 roku. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej pracując początkowo w dziale Inżynierii Ruchu, a następnie (od 2009 roku) w Nadzorze Ruchu, którego został kierownikiem. W maju 2020 roku Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko członka Zarządu ds. operacyjnych MPK Poznań, gdzie odpowiadał za sprawną pracę całego pionu mającego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, a zatem zarówno za przewozy tramwajowe i autobusowe, jak i inżynierię ruchu czy nadzór ruchu.

Źródło: poznan.pl

Dodaj komentarz