Personalia Przewozy towarowe

DB Cargo ma nowy zarząd. Spółka stawia na kobiety

Dr Martina Niemann oraz Thorsten Dieter i Ralf- Günter Kloss zostali mianowani Członkami Zarządu DB Cargo. Jak informuje przewoźnik, obecnie w składzie znajduje się po równo kobiet i mężczyzn.

Nowy skład Zarządu DB Cargo koncentrować się będzie na trwałym rozwoju firmy oraz pozyskaniu klientów na przyjazne środowisku usługi kolejowe. Zarząd zdecydował także o założeniu nowego pionu Service Design and Control.

Celem nowo utworzonego pionu jest rozwijanie szybkich, niezawodnych i atrakcyjnych usług dla klientów w Niemczech i za granicą. Zadaniem pionu będzie również przekształcenie przewozów pojedynczymi wagonami w bardziej atrakcyjną i ekologiczną alternatywę dla transportu drogowego.

Po wprowadzonych zmianach DB Cargo stało się pierwszą jednostką biznesową w Grupie DB, w której kobiety stanowią połowę składu Zarządu.

– Decyzja o utworzeniu nowego pionu oraz zwiększenie udziału kobiet w zarządzie wyznaczy kurs rozwoju DB Cargo – powiedział dr Richard Lutz, Prezes Rady Nadzorczej DB Cargo – W tej chwili bardziej niż kiedykolwiek widać potencjał kolejowego transportu towarowego oraz istotną rolę, jaką może on odegrać. Dla transportu towarowego kolej jest kluczowa, a naszym aktualnym celem jest systematyczne zwiększanie jej znaczenia.