Targi

Kluczowe zmiany w Tarczy Antykryzysowej 2.0 – co warto wiedzieć? Odpowiada Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Fot. Krystian Maj / KPRM

Wielu z nas wciąż tkwi w niepewności z jakim wsparciem spotka się ze strony rządzących. Tarcza antykryzysowa 2.0 stanowi kontynuację działań mających zapobiec negatywnym skutkom oddziaływania COVID-19 na naszą gospodarkę. Nowe rozwiązania mają za zadanie ułatwić firmom przetrwać trudny okres oraz zapewnić im bezpieczny powrót do normalnego funkcjonowania.

Nieustannie chcąc wesprzeć Państwa w tym trudnym okresie zgromadziliśmy najistotniejsze kwestie w ramach załączonego kompendium.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami oraz zachęcamy do śledzenia naszych publikacji zamieszczanych na bieżąco w Biuletynie Kancelarii na naszej stronie internetowej biuletyn.piszcz.pl w zakładce Koronawirus.

PRAWO PRACY ORAZ WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Nowe instrumenty wsparcia biznesu zgodnie z ustawą z 9/04/20 (subwencje od PFR)

Zasadniczym celem Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0) jest nie tylko poprawienie szeregu rozwiązań pierwszej Tarczy, ale przede wszystkim stworzenie nowych narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców.

Nowe narzędzie wsparcia opierać się ma m.in. na częściowo bezzwrotnych dotacjach udzielanych na podstawie zawieranych umów określających cel i możliwość przeznaczenia środków pozyskanych w ramach subwencji. Zgodnie z zapowiedziami w przypadku małych i średnich przedsiębiorców istnieć ma możliwość umorzenia do 75% subwencji pod warunkiem utrzymania prowadzenia działalności i poziomu zatrudnienia przez rok. Warunkiem ubiegania się o wsparcie będzie spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.(w odniesieniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego z roku 2019 r.) – w związku z epidemią wirusa COVID-19. Z programu pomocowego wykluczone zostały jednak podmioty, w stosunku do których ogłoszono upadłość (w przypadku toczącego się postępowania – procedura otrzymania wsparcia nie będzie rozpoznawana) lub wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Przedsiębiorca nie mógł też mieć zaległości w regulowaniu składek i podatków na koniec 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania, a nadto rzeczywisty beneficjent wsparcia musi legitymować się rezydencją podatkową na terytorium Polski i musiał rozliczać podatki obrotowe za ostatnie w lata na terytorium Polski.

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się do dofinansowanie z FGŚP w razie wprowadzenia przestoju ekonomicznego/obniżenia wymiaru czasu pracy – zmiany w art. 15g

Tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 istotnie rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – w razie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Dotychczas to narzędzie wsparcia było zarezerwowane tylko dla przedsiębiorców – obecnie skorzystać z niego mogą także organizacje pozarządowe, czy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego czy państwowe osoby prawne.

Dodaj komentarz