Pasażer

Dolny Śląsk: weź udział w konsultacjach i miej wpływ na rozkład jazdy pociągów

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna kolejną edycję konsultacji społecznych, związanych z rozkładem jazdy pociągów, który obowiązywał będzie od 13 grudnia 2020 r. Pasażerowie chcący przekazać swoje uwagi mogą zrobić to do 12 lutego.

Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać przy pomocy formularza dostępnego na oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego, na adres: kontakt.koleje@dolnyslask.pl. W tytule maila należy napisać „Konsultacje społeczne RJP 2020/2021”.

– Przypominamy o konieczności podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią umieszczoną w formularzu. Bez tej zgody uwagi i sugestie nie będą mogły być rozpatrzone – przypominają przedstawiciele urzędu.

 

Mając na względzie terminarz prac nad przygotowaniem oferty oraz rozkładu jazdy, uwagi przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane w ramach konsultacji.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
  • ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  • dotyczące zakresu kompetencyjnego innych organizatorów;
  • do połączeń Intercity i Eurocity, TLK i międzynarodowych (za wyjątkiem regionalnych pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech);
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami);
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu).

Dodaj komentarz