Aktualności

Drugie szkolenie z RODO

Czym jest RODO i jak się przygotować do zmian?
Które z nich są najistotniejsze? Jak wprowadzić firmę w nową rzeczywistość prawną?

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wraz z Kancelaria Piszcz i Wspólnicy przeprowadziła drugą edycję szkolenia dotyczącego nowych unijnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Podczas wydarzenia postarano się naświetlić zmiany, jakie przyniosło RODO oraz odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących ochrony danych osobowych.
Szkolenie odbyło się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało blisko 50 osób z firm zrzeszonych w naszym samorządzie. Merytorycznego wsparcia udzieliła Izbie Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, w rezultacie czego szkolenie poprowadziły panie mecenas Monika Bogdał oraz Anna Hoffmann.
W trakcie szkolenia poruszono szereg zagadnień dotyczących wprowadzenie do nowych regulacji:

  • podstawowych pojęć ochrony danych osobowych,
  • zasad przetwarzania danych osobowych,
  • zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO,
  • najważniejsze kwestie dla rynku kolejowego,
  • odpowiedzialności za naruszenie RODO
  • oraz wdrażania nowych rozwiązań o ochronie danych osobowych.

Podkreślono, że RODO obejmuje wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. W związku z tym w zgodzie z nowymi przepisami dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Dane osobowe to takie informacje, jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste, czyli: numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy nawet historia zakupów.
Omówiono zagadnienia i praktyczne aspekty związane m.in. z rejestrem czynności przetwarzania danych osobowych, prawem do bycia zapomnianym, prawem do przenoszalności danych, uzyskiwaniem zgody dziecka, obowiązkiem aktualizowania uzyskanej już raz zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO oraz obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO.
Należy nadmienić, że obie edycje szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział wzięło w nich w sumie ponad 120 osób.

RK

Dodaj komentarz