Aktualności

Newag Group wyprodukuje dla PKP Intercity nowe lokomotywy

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił najistotniejsze cele na najbliższe trzy lata. Wynika z nich chęć kreowania bezpiecznych i konkurencyjnych usług transportu kolejowego oraz dążenie do stworzenia nowoczesnego i otwartego urzędu.

Umowa zawarta między PKP Intercity i firmą NEWAG obejmuje zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych z opcją na dodatkowe 10 lokomotyw. Wartość zamówienia wynosi ponad 367 mln zł brutto. Jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji, wartość zamówienia wzrośnie do ponad 551 mln zł brutto. Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 160 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe.
– Naszym celem jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej. Każda kolejna podpisana umowa przybliża nas do tego celu. Kolejne zamówienie dla PKP Intercity zrealizuje polska spółka. To dobra wiadomość. Współpr aca z rodzimymi przedsiębiorstwami służy rozwojowi kolei, która jest niezwykle ważna dla naszej gospodarki – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Zgodnie z umową producent zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie 30 miesięcy. Będzie też wykonywał regularne przeglądy techniczne lokomotyw na drugim, trzecim i czwartym poziomie utrzymania. Po 60 miesiącach od daty odebrania pojazdów zostaną wykonane naprawy na czwartym poziomie utrzymania.
Pasażerowie oczekują komfortowej, punktualnej i bezpiecznej kolei. Cieszymy się, że PKP Intercity m.in. przez intensywne inwestycje w nowy tabor stale dąży do tego, aby lepiej spełniać oczekiwania podróżnych. Świadczą o tym wyniki naszego narodowego przewoźnika, dowodzące, że coraz więcej ludzi podróżuje pociągami PKP Intercity  – podkreślił Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
– Konsekwentnie realizujemy strategię taborową, w ramach której zainwestujemy ponad 7 mld zł w podnoszenie standardów podróży koleją. Podpisana dzisiaj umowa to jej kolejny element. Nowe lokomotywy pozwolą na uzupełnienie siatki połączeń obecnie funkcjonującej w PKP Intercity. To kolejny krok, który pozwoli na polepszenie oferty przewozowej przewoźnika. Naszym pasażerom chcemy zapewniać wysoki komfort podróżowania w nowych i zmodernizowanych wagonach, prowadzonych nowoczesnymi lokomotywami – zapewnił Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.
PKP Intercity realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP IntercityKolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe PKP Intercity przeznaczy do 2023 r. około 7 mld zł.
Nowe lokomotywy będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce, m.in. na trasach:
PrzemyślLublinWarszawaBydgoszcz – Gdynia/PiłaKołobrzeg/(Gorzów Wielkopolski),
SuwałkiBiałystok/Lublin – WarszawaPoznań – Szczecin/Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra.
Lokomotywy Griffin, które zostaną dostarczone w ramach podpisanego kontraktu, będą następną wersją lokomotyw obecnie eksploatowanych przez PKP Intercity. Będą to najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne w Polsce. Griffiny eksploatowane przez PKP Intercity, w ciągu dwóch miesięcy przejechały po 80 tys. km każda. Doświadczenia zdobyte podczas tej eksploatacji będą przydatne w pracach nad nowymi Griffinami. Zastosowane rozwiązania techniczne w zaoferowanych lokomotywach pozwolą zapewnić wysoki poziom niezawodności oraz bezpieczeństwa – mówi Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG.
Dostawa 20 lokomotyw elektrycznych wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez PKP Intercity w zakresie ich obsługi, świadczenie usług utrzymania pojazdów na drugim, trzecim i czwartym poziomie utrzymania oraz świadczenie usług gwarancyjnych na naprawę lokomotyw na czwartym poziomie utrzymania, z opcją na dodatkowe 10 lokomotyw:

  • wartość zamówienia 367 624 958 zł  brutto
  • zamówienie z prawem opcji 551 437 437 zł brutto

LS

Dodaj komentarz