Wywiady

Inwestycje zwiększają atrakcyjność transportu kolejowego

Rozwój Wspólnego Biletu, realizacja Krajowego Programu Kolejowego, znaczenie i perspektywy rozwojowe związane z projektami Centralnego Portu komunikacyjnego czy programu Dostępność Plus – te i inne tematy poruszyliśmy w rozmowie z wiceministrem infrastruktury Andrzejem Bittelem.

Raport Kolejowy: Zacznijmy od krótkiego podsumowania – co ciekawego i ważnego działo się na kolei w pierwszym półroczu 2018 r.?

Andrzej Bittel: Na pewno jednym z najważniejszych wydarzeń było podpisanie w marcu umowy na zabudowę systemu GSM-R. Umowa o wartości ponad 2,2 mld zł obejmuje budowę tego nowoczesnego systemu łączności na 13,6 tys. km linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wdrożenie systemu pokazuje, że równolegle z modernizacją infrastruktury kolejowej wprowadzamy rozwiązania dotyczące sterowania ruchem kolejowym.
W połowie stycznia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do roku 2023”. Jest to pierwszy program wieloletni odnoszący się do utrzymania infrastruktury kolejowej. Na lata 2019–2023 przewidziano w jego ramach ponad 23 mld zł. Jego głównym celem jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju.

RK: Wielokrotnie wspominał Pan o Pakiecie Podróżnika. Czy może Pan powiedzieć, na jakim etapie jest obecnie projekt? Czy i jak Pakiet Podróżnika będzie dalej rozwijany?

AB: Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Grupą PKP oraz spółką
Przewozy Regionalne przygotowało rozwiązanie w postaci Pakietu Podróżnika, który poprawia obsługę pasażerów. Umożliwia nabycie w jednym miejscu jednego biletu na przejazd pociągami przewoźników uczestniczących w Pakiecie Podróżnika.
Wystosowaliśmy również zaproszenia do przewoźników samorządowych, aby przyłączyli się do Pakietu Podróżnika, a także do marszałków województw posiadających własne spółki przewozowe. W konsekwencji od 1 lutego 2018 r. w Pakiecie Podróżnika uczestniczy również Łódzka Kolej Aglomeracyjna, a od 1 czerwca Koleje Wielkopolskie. Zatem w Pakiecie mamy już czterech kluczowych dla rynku pasażerskiego przewoźników. A zainteresowanie przystąpieniem do Pakietu Podróżnika potwierdzili już marszałkowie innych województw oraz spółki przewozowe.
Wstępnie przewidujemy, że etap Wspólnego Biletu dotyczący wspólnej taryfy i stawki degresywnej zostanie uruchomiony w następnym rozkładzie jazdy. Chciałbym jednak podkreślić, że zakres i termin wdrożenia projektu będą w dużej mierze zależały od konstruktywnej postawy przewoźników i samorządowych organizatorów transportu publicznego.