Wywiady

Inwestycje zwiększają atrakcyjność transportu kolejowego

Rozwój Wspólnego Biletu, realizacja Krajowego Programu Kolejowego, znaczenie i perspektywy rozwojowe związane z projektami Centralnego Portu komunikacyjnego czy programu Dostępność Plus – te i inne tematy poruszyliśmy w rozmowie z wiceministrem infrastruktury Andrzejem Bittelem.

Raport Kolejowy: Zacznijmy od krótkiego podsumowania – co ciekawego i ważnego działo się na kolei w pierwszym półroczu 2018 r.?

Andrzej Bittel: Na pewno jednym z najważniejszych wydarzeń było podpisanie w marcu umowy na zabudowę systemu GSM-R. Umowa o wartości ponad 2,2 mld zł obejmuje budowę tego nowoczesnego systemu łączności na 13,6 tys. km linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wdrożenie systemu pokazuje, że równolegle z modernizacją infrastruktury kolejowej wprowadzamy rozwiązania dotyczące sterowania ruchem kolejowym.
W połowie stycznia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do roku 2023”. Jest to pierwszy program wieloletni odnoszący się do utrzymania infrastruktury kolejowej. Na lata 2019–2023 przewidziano w jego ramach ponad 23 mld zł. Jego głównym celem jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju.