Inwestycje Publikacje Firm Wydarzenia

ELESTER-PKP wprowadza własny system sygnalizacji przejazdowej PERUN

Polski producent systemów sterowania i automatyki kolejowej wprowadza do swojej oferty pierwszy system sygnalizacji przejazdowej. Informacje o planach certyfikacji systemu pojawiły się już w zeszłym roku wraz z rozpoczęciem zadań na poligonie testowym. Prace badawczo-rozwojowe trwały ponad dwa lata i zakładały m.in. opracowanie i wykonanie nowych modułów mikroprocesorowych oraz stworzenie autorskiego oprogramowania do systemu. Wszystkie etapy projektu zrealizowane zostały przez własnych inżynierów spółki przy wsparciu merytorycznym Instytutu Kolejnictwa oraz Politechniki Śląskiej i Łódzkiej.

Komputerowy system sygnalizacji przejazdowej typu PERUN pozwala na zabezpieczenie ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych kat. A, B, C, E oraz kat. A z samoczynnym załączaniem ostrzegania na sygnalizatorach drogowych i zapewnia bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami kołowymi poprzez ostrzeganie użytkowników dróg o zbliżających się pojazdach szynowych. System może również informować prowadzących pojazdy szynowe o stanie urządzeń na przejeździe za pośrednictwem tarcz ostrzegawczych przejazdowych. Jest przeznaczony do instalacji i użytkowania na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi lub bocznicami i może być stosowany na przejazdach kolejowych, o ile maksymalna prędkość na linii nie przekracza 160 km/h.

Automatyka systemu PERUN zbudowana została na bazie jednostki centralnej CZAT7, sterownika mikroprocesorowego produkowanego przez ELESTER-PKP, znanego doskonale z obszaru zabezpieczeń elektroenergetyki kolejowej i systemów sterowania. Możliwości sterownika zostały rozbudowane w tym przypadku o nowe moduły zapewniające generowanie sygnałów bezpiecznych, będących kombinacją logicznych stanów wewnętrznych systemu. Dzięki nim możliwa jest obsługa dużej liczby sygnałów wejściowych oraz tworzenie interfejsu do współpracy z urządzeniami stacyjnymi SRK. Warto jednak podkreślić, iż sam moduł centralny odpowiedzialny za logikę pracy systemu cechuje się wysoką niezawodnością i został sprawdzony pod względem eksploatacyjnym. W ciągu ostatnich dwóch lat system modułów CZAT7 znalazł zastosowanie w ponad 1700 wykonaniach i stanowi obecnie najczęściej wybieraną automatykę implementowaną na podstacjach trakcyjnych.

Jak podkreślają przedstawiciele ELESTER-PKP, certyfikacja komputerowego systemu sygnalizacji przejazdowej wpisana była w długofalową strategię innowacji i rozwoju. System PERUN, w połączeniu ze stacyjnymi systemami sterowania ruchem kolejowym oferowanymi przez spółkę, pozwala obecnie na samodzielną realizację bardzo szerokiego zakresu zadań z obszaru SRK. Istotne znaczenie z punktu widzenia inwestora ma tu deklarowana zdolność spółki do szybkiej dostawy urządzeń i realizacji prac, która jest oparta na własnych możliwościach produkcyjnych modułów automatyki oraz swoim zapleczu serwisowym.

Nowoczesne urządzenia i systemy automatyki są jednym z filarów budowy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dotyczy to w szczególności tak istotnego obszaru, jak sterowanie ruchem kolejowym, gdzie obecna generacja urządzeń mikroprocesorowych wprowadza cyfrowe zmiany, które już można nazwać epokowymi. Nowa propozycja krajowego producenta z pewnością wpisuje się w obecny nurt zmian, a co istotne, wychodzi naprzeciw szerokim planom modernizacyjnym rodzimej infrastruktury kolejowej.

 

Dodaj komentarz