Przewozy towarowe Wydarzenia

Przewozy ładunków międzynarodowych ze wzrostem

Ponad 86 mln ton ładunków przewieziono w 2021 r. w komunikacji międzynarodowej. W porównaniu rok do roku masa przewiezionych towarów wzrosła o 13,2%, a praca przewozowa o 7%.

Fot. PKP CARGO
Fot. PKP CARGO

W roku 2021 w przewozach międzynarodowych największą przewiezioną masę i największą wykonaną pracę przewozową odnotowano w imporcie. Było to odpowiednio prawie 48 mln ton i ponad 11,9 mld tono-km. W 2021 r. w imporcie o 10%  rok do roku wzrosła przewieziona masa towarów. O 7% zwiększyła się wykonana praca przewozowa.

W eksporcie przewieziona masa to 30,7 mln ton. Praca przewozowa zaś 8,5 mld tono-km. Porównując do roku 2020, w eksporcie wzrósł wolumen przewiezionej masy o 22,6%, przy jednoczesnym wzroście pracy przewozowej o 12,5%.

-W 2021 r. odnotowano wzrost masy oraz pracy przewozowej w przewozie ładunków w komunikacji międzynarodowej w stosunku do 2020 r. Wyniki były również lepsze niż w 2019 r., czyli przed pandemią koronawirusa. Pandemia wpłynęła na zmiany zachowania konsumentów. Nastąpił dynamiczny rozwój rynku e-commerce, który wpłynął na zwiększenie zapotrzebowania na przewozy w komunikacji międzynarodowej. W kierunkach wymiany nadal dominuje import, ale z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że na przestrzeni ostatnich 2 lat systematycznie rośnie eksport – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W tranzycie przez Polskę przewieziono blisko 7,6 mln ton towarów i zrealizowano pracę przewozową na poziomie ponad 4,4 mld tono-km. Porównując do 2020 r. w tranzycie nastąpił wzrost w przewiezionej masie o 0,8%, przy niewielkim spadku wykonanej pracy przewozowej o 0,02%.

W strukturze towarów transportowanych w komunikacji międzynarodowej, podobnie jak w latach poprzednich, znaczący udział posiadał węgiel kamienny. W 2021 r. koleją przetransportowano blisko 20,2 mln ton tego surowca, podczas gdy w 2020 r. było to 18,1 mln ton. Wysoki udział w rynku miały również przewozy ładunków zakwalifikowanych do grupy: rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa.

W 2021 r. głównymi partnerami wymiany międzynarodowej w eksporcie towarów z Polski były Niemcy, Czechy, Ukraina, Austria, Chiny, Indie, Wielka Brytania, Hiszpania oraz Słowacja. Głównymi partnerami międzynarodowej wymiany w imporcie do Polski była Rosja, Ukraina, Białoruś, Niemcy i Czechy.

W 2021 r. przewozy towarowe w komunikacji międzynarodowej wykonywało 41 licencjonowanych przewoźników.

Informacja Urzędu Transportu Kolejowego

Dodaj komentarz