global Tabor Wydarzenia

Francja pomoże Ukrainie w zakupie lokomotyw

Francuski rząd podpisał w Kijowie porozumienie z władzami Ukrainy. Na mocy tej umowy Kolejom Ukraińskim udzielony zostanie kredyt na zakup nowych lokomotyw. Pojazdy kolejowe dostarczy firma Alstom. Ukraina uiści na poczet zakupu 15% wartości całego zamówienia.

Fot. Koleje Ukraińskie
Fot. Koleje Ukraińskie

Jakie są założenia umowy pożyczkowej?

Kwota pożyczki ma w założeniu pozwolić Ukrainie na zakup aż 130 nowych lokomotyw. Podpisana niedawno umowa stanowi przy tym element pakietu makrofinansowego Francji, który zakłada udzielanie kredytów preferencyjnych, o ukierunkowanym charakterze. Takie działania umożliwią Ukrainie szybsze zmodernizowanie całej floty kolejowej i wprowadzenie do użytku bardziej ekonomicznych i bezawaryjnych elektrowozów.

Przyjęte porozumienie potwierdza nawiązanie współpracy pomiędzy Kolejami Ukraińskimi (JSC Ukrzaliznytsia) i przedsiębiorstwem Alstom. Prezesi Kolei Ukraińskich oraz Alstomu podpisali umowę w obecności prezydentów Ukrainy i Francji.

Zgodnie z założeniami porozumienia kwota kredytu będzie odpowiadać 85% wartości zakupu nowych pojazdów kolejowych. Pożyczki udzieli francuski Skarb Państwa (350 milionów euro) w oparciu o wsparcie ze strony bankowej (400 milionów euro), a okres kredytowania zmieści się w 14 latach. Po trzyletnich negocjacjach ustalono, że Ukraina zakupi w ten sposób 50 lokomotyw zasilanych prądem zmiennym oraz 80 pojazdów typu dwusystemowego, czyli na prąd zmienny i stały.

Korzyści wynikające z kredytowania zakupu ukraińskich pociągów

Zwraca się dużą uwagę na fakt, że kredytowanie zakupu przyniesie korzyści nie tylko Ukrainie, która może w ten sposób przeprowadzić odświeżenie swojej floty w stabilnej, pewnej cenie, a do tego wyszkolić specjalistów z zakresu serwisowania i obsługi nowoczesnych elektrowozów. Ma to również ogromne znaczenie dla Unii Europejskiej. Zyska ona lepsze możliwości integracji z Ukrainą, ważnym punktem na mapie transportu intermodalnego.

Koleje Ukraińskie inwestują także w wymianę pociągów podmiejskich. Obecnie trwa przetarg na dostarczenie 80 nowych pojazdów kolejowych, których wartość wyniesie około 1 miliarda euro. Proces przetargowy zakończy się aukcją, a następnie podpisaniem umowy. Tym samym Ukraina przewiduje, że pociągi zostaną wprowadzone do floty d0 2026 roku.

Dodaj komentarz