global Tabor Wydarzenia

Francja pomoże Ukrainie w zakupie lokomotyw

Francuski rząd podpisał w Kijowie porozumienie z władzami Ukrainy. Na mocy tej umowy Kolejom Ukraińskim udzielony zostanie kredyt na zakup nowych lokomotyw. Pojazdy kolejowe dostarczy firma Alstom. Ukraina uiści na poczet zakupu 15% wartości całego zamówienia.

Fot. Koleje Ukraińskie
Fot. Koleje Ukraińskie

Jakie są założenia umowy pożyczkowej?

Kwota pożyczki ma w założeniu pozwolić Ukrainie na zakup aż 130 nowych lokomotyw. Podpisana niedawno umowa stanowi przy tym element pakietu makrofinansowego Francji, który zakłada udzielanie kredytów preferencyjnych, o ukierunkowanym charakterze. Takie działania umożliwią Ukrainie szybsze zmodernizowanie całej floty kolejowej i wprowadzenie do użytku bardziej ekonomicznych i bezawaryjnych elektrowozów.