Raport z Polski Wydarzenia

Fundacja Grupy PKP świętuje!

Blisko 13 mln zł przekazanych w ramach darowizn, ponad 400 tys. zł pozyskanych ze zbiórek charytatywnych, a także niemal 200 tys. zł zebranych z 1% – takimi liczbami można podsumować najważniejsze działania Fundacji Grupy PKP na przestrzeni ostatnich 9 lat. Dlaczego akurat 9 lat? Bo w listopadzie tego roku Fundacja obchodzi swoje 9. urodziny!

Od 2013 roku Fundacja Grupy PKP wypełnia misję o bardzo szerokim zakresie, skupiając się na skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych oraz pomagając tym, których potrzeby są często marginalizowane. Pracownicy i wolontariusze Fundacji edukują w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, a także promują innowacyjne rozwiązania dla kolejnictwa.

Wspierając środowiska związane z koleją, Fundacja pomaga chronić dobra kolejowe o wartości historycznej. W ramach działalności dobroczynnej i charytatywnej organizacja, będąca pierwszą fundacją założoną przez spółki z branży kolejowej, prowadzi zbiórki pieniężne na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

– Od samego początku Fundacja Grupy PKP działa z ludźmi, dzięki ludziom oraz dla ludzi. Urodziny są doskonałą okazją do tego, by właśnie tym wszystkim osobom, z którymi mieliśmy zaszczyt i przyjemność współpracować w realizowaniu setek wspaniałych inicjatyw, serdecznie podziękować za okazaną życzliwość i wsparcie. Szczególne wyrazy uznania kieruję do obecnych, ale też byłych pracowników oraz wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem, a także sercem pokazywali i pokazują, jak ogromne znaczenie mają prowadzone przez nas projekty, zarówno te charytatywne, edukacyjne, jak również te, które pomagają ratować od zapomnienia. To wszystko nie byłoby oczywiście możliwe bez naszego Fundatora – Polskich Kolei Państwowych S.A. – któremu dziękuję za okazywane zaufanie i pomoc – podkreśla Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.