Raport z Polski Wydarzenia

Fundacja Grupy PKP świętuje!

Blisko 13 mln zł przekazanych w ramach darowizn, ponad 400 tys. zł pozyskanych ze zbiórek charytatywnych, a także niemal 200 tys. zł zebranych z 1% – takimi liczbami można podsumować najważniejsze działania Fundacji Grupy PKP na przestrzeni ostatnich 9 lat. Dlaczego akurat 9 lat? Bo w listopadzie tego roku Fundacja obchodzi swoje 9. urodziny!

Od 2013 roku Fundacja Grupy PKP wypełnia misję o bardzo szerokim zakresie, skupiając się na skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych oraz pomagając tym, których potrzeby są często marginalizowane. Pracownicy i wolontariusze Fundacji edukują w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, a także promują innowacyjne rozwiązania dla kolejnictwa.

Wspierając środowiska związane z koleją, Fundacja pomaga chronić dobra kolejowe o wartości historycznej. W ramach działalności dobroczynnej i charytatywnej organizacja, będąca pierwszą fundacją założoną przez spółki z branży kolejowej, prowadzi zbiórki pieniężne na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

– Od samego początku Fundacja Grupy PKP działa z ludźmi, dzięki ludziom oraz dla ludzi. Urodziny są doskonałą okazją do tego, by właśnie tym wszystkim osobom, z którymi mieliśmy zaszczyt i przyjemność współpracować w realizowaniu setek wspaniałych inicjatyw, serdecznie podziękować za okazaną życzliwość i wsparcie. Szczególne wyrazy uznania kieruję do obecnych, ale też byłych pracowników oraz wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem, a także sercem pokazywali i pokazują, jak ogromne znaczenie mają prowadzone przez nas projekty, zarówno te charytatywne, edukacyjne, jak również te, które pomagają ratować od zapomnienia. To wszystko nie byłoby oczywiście możliwe bez naszego Fundatora – Polskich Kolei Państwowych S.A. – któremu dziękuję za okazywane zaufanie i pomoc – podkreśla Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

 

Ponad 800 przekazanych darowizn

Przez 9 lat działalności Fundacja Grupy PKP wsparła liczne inicjatywy dobroczynne i społecznie użyteczne. Było to możliwe m.in. dzięki przekazaniu blisko 13 mln zł w ramach 819 darowizn, z których ponad 5 mln zł przeznaczono na walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Za pośrednictwem Fundacji spółki z Grupy PKP udzieliły finansowego wsparcia placówkom medycznym w całej Polsce.

Jednym z najważniejszych zadań Fundacji Grupy PKP jest pielęgnowanie i ochrona kolejowego dziedzictwa historycznego. Dlatego w ciągu 9 lat wsparła ona też wiele projektów popularyzujących tematykę kolejową oraz ratujących unikatowe zabytki kolejnictwa. Szczególne zasługi w tym obszarze ma Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć stowarzyszenia było odnowienie pojazdów kolejowych tworzących tzw. pociąg stuletni. Wieloletni projekt udało się doprowadzić do finału za sprawą darowizn od Fundacji Grupy PKP. To dzięki temu dofinansowaniu wyremontowano dwa z czterech pojazdów tworzących historyczny skład, jak również lokomotywę.

Niezwykle istotną grupą, do której Fundacja wyciąga pomocną dłoń, są seniorzy, przede wszystkim związani ze środowiskami kolejarskimi. Dzięki fundacyjnemu wsparciu  Krajowego Stowarzyszenia Emerytów Transportowców oraz Fundacji “Pomoc Transportowcom”, emeryci i renciści otrzymują paczki z żywnością, jak również pomoc w zakresie dostępu do służby zdrowia. Biorą też udział we wspólnych wycieczkach, wyjściach do teatru oraz integracyjnych spotkaniach okolicznościowych. Ma to niezwykle ważny wymiar społeczny ze względu na aktywizację seniorów oraz tworzenie wspólnych więzi i przyjaźni.

Troska o najbardziej potrzebujących

Działalność dobroczynna Fundacji Grupy PKP to także regularnie przeprowadzane zbiórki charytatywne dla osób zmagających się z życiowymi problemami. Naszym podopiecznym bardzo często towarzyszą poważne kłopoty zdrowotne, dlatego w wielu przypadkach potrzebują oni pilnej operacji lub rehabilitacji. Przez 9 lat Fundacja zorganizowała 44 zbiórki. Za sprawą ludzkiej wrażliwości i solidarności z najbardziej potrzebującymi uzyskano w ten sposób ponad 400 tys. zł.

Dodaj komentarz