Aktualności Pasażer

Funkcjonariusze SOK zadbają o bezpieczeństwo podczas ferii

Fot. PKP PLK

W pierwszych 5 województwach rozpoczęły się ferie zimowe. Do końca lutego funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, wspólnie z przedstawicielami PKP PLK będą dbali o bezpieczeństwo najmłodszych. Na stacjach, obiektach kolejowych i w pociągach prowadzone są dodatkowe patrole, na przejazdach kolejowych zaś prowadzone akcje profilaktyczne.

Mundurowi zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów porządkowych, na zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podróżnych. Dodatkowym nadzorem objęte zostały szlaki kolejowe, w tym mosty i wiadukty kolejowe.

funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pełnią służbę samodzielnie oraz wspólnie z policją, strażą graniczną i żandarmerią wojskową. Każdego dnia w pobliżu infrastruktury kolejowej znajdować się będzie kilkaset patroli. Służby w swojej pracy korzystać będą również z mobilnych centrów monitoringu oraz termo i noktowizorów. Całość tych działań wspierać będą służbowe psy.

Podczas ferii kontynuowana będzie także akcja „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na Ryzyko”. Przedstawiciele PKP PLK wezmą udział w akcji ulotkowej i informacyjnej w pobliżu przejazdów kolejowych, w tym w miejscowościach wypoczynkowych. Podobne działania są też zaplanowane na przejazdach w województwach, w których trwają ferie.

Przedstawiciele PKP PLK oraz służby mundurowe apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych.

Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom na wszystkich 14-tysiącach przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce od 2018 roku znajdują się żółte naklejki. Są na nich umieszczone trzy numery: identyfikacyjny przejazdu, alarmowy 112 oraz awaryjny do zespołów technicznych.