Aktualności Pasażer Tramwaje

Gdańska Komunikacja na Mapach Google

Dane dotyczące rzeczywistych czasów przejazdów gdańskich autobusów i tramwajów dostępne są w usłudze Mapy Google. Pasażerowie mają możliwość dokładnego zaplanowania podróży na wszystkich trasach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku. Od pewnego czasu na Mapach Google sprawdzać też można lokalizacje biletomatów. Pierwsze dane za pośrednictwem Map Google Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku udostępnił w kwietniu 2019 r. – Dotychczas osoby, które chciały sprawdzić na Mapach Google czas przejazdu na wybranej trasie, dostawały informację zgodną z rozkładem jazdy, bez uwzględnienia ewentualnych opóźnień lub przyspieszeń autobusów i tramwajów. Wynikało to z tego, że do tej pory wszystkie dane na temat pozycji pojazdów na trasach nie były aktualizowane na bieżąco – mówi Agnieszka Rzeźnikowska, Główny Specjalista ds. Obsługi Systemu Informacji Pasażerskiej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku. – Udostępnienie w Internecie danych rzeczywistych naszego Systemu Informacji Pasażerskiej sprawiło, że każdy może zobaczyć na Mapach Google aktualne czasy przejazdów naszych pojazdów, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji w ruchu drogowym – dodaje Rzeźnikowska. Tym samym Gdańsk dołączył do kliku miast w Polsce (Poznania, Białegostoku, Katowic, Krakowa, Warszawy i Szczecina), które współpracują z Google w tym zakresie.
Wszystkie dane, które ZTM w Gdańsku wykorzystuje w ramach współpracy z Mapami Google są dostępne dla każdego w ramach Otwartych Danych ZTM w Gdańsku (ztm.gda.pl\otwarty_ztm). Oprócz krótkiego regulaminu, który zobowiązuje korzystających do informowania o aktualności i pochodzeniu pobieranych danych, nie wprowadzono żadnych dodatkowych ograniczeń. Dane są dostępne dla każdego, kto po nie sięgnie. ZTM w Gdańsku udostępnia i zachęca do korzystania między innymi z: rozkładów jazdy w standardzie GTFS, informacji o rzeczywistym wykonaniu rozkładów jazdy w standardzie GTFS-RT, informacji o biletomatach, w tym ich lokalizacji oraz ostatniej nowości, czyli kształtów tras linii w formacie GeoJSON.