global Inwestycje Wydarzenia

UE: Stowarzyszenia kolejowe wzywają do uwzględnienia transportu w planach naprawczych

32 stowarzyszenia operatorów kolejowych, dostawców czy personelu wezwały państwa unijne do nie wykluczania potrzeb sektora transportowego podczas tworzenia krajowych planów naprawczych i odbudowy po pandemii.

Apel pojawił się  zaraz po tym jak Parlament Europejski zatwierdził instrument Recovery and Resilience (Naprawa i odporności) o wartości 672,5 mld euro czyli najważniejszy instrument UE mający na celu wyjście z pandemii Covid-19.

Stowarzyszenia, w tym Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP) i Europejskie Stowarzyszenie Transportu Kolejowego (ERFA), uznały, że pomimo pandemii i obostrzeń, sektor transportu okazał się kluczowy w dostawach towarów i przemieszczaniu się ludzi, i tym samym udowodnił, że jest niezbędny do funkcjonowania UE.

List podpisany przez stowarzyszenia wzywa państwa członkowskie do zaproponowania środków ułatwiających ekonomiczny i społecznie zrównoważony transport, przy jednoczesnym wsparciu cyfryzacji sektora transportu i logistyki. Wzywa również do podjęcia działań wspierających spójność i łączność; wspieranie strategii na rzecz bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw w celu wzmocnienia Europy oraz wprowadzenie środków przygotowujących siłę roboczą transportu do transformacji cyfrowej w oparciu o integracyjny dialog społeczny.