Analizy Pasażer Wydarzenia

Ilu pasażerów skorzysta z kolei do końca roku? UTK prezentuje prognozy

W roku 2020 z przejazdów pociągami skorzysta między 208 a 240 mln osób – takie są prognozy Urzędu Transportu Kolejowego. W porównaniu z rokiem ubiegłym, epidemia zmniejszy roczną frekwencję o ok. 100 mln osób.

W trakcie prognozowania rocznej frekwencji na kolei, UTK przyjęło cztery warianty:

  • Optymistyczny: założono do października wyhamowanie tendencji spadkowej. Średnią wartości dynamiki z ostatnich 3 miesięcy w stosunku do 2019 r. przyjęto do wartości wzrostu wyników za wrzesień i październik miesiąc do miesiąca, zaś dla listopada i grudnia przewidziane zostało wyhamowanie tendencji wzrostowej.
  • W drugim wariancie przyjęto wyniki za 2019 r. pomniejszone o odchylenie standardowe z okresu styczeń – sierpień 2020 r. dla pozostałych miesięcy roku.
  • Trzeci zakładany scenariusz przewiduje spadek liczby podróżnych w okresie wrzesień – grudzień podobny jak między styczniem a sierpniem.
  • pesymistyczny wariant przewiduje zmniejszenie liczby podróżnych w listopadzie i grudniu podobny do spadków w kwietniu i w maju. Wartości spadków dla całego roku w stosunku do 2019 r. wyniosły odpowiednio od blisko 29proc.  w wariancie optymistycznym do ponad 38proc.  w wariancie pesymistycznym. Zachowanie wartości spadku zaś za okres do sierpnia oznacza spadek na koniec roku o wartości ponad 34proc.

W pierwszym wariancie liczba pasażerów kolei na koniec roku może osiągnąć 240 mln osób. Druga symulacja to wynik 231 mln, trzecia to 220 mln. Czwarty wariant to 208 mln pasażerów.

– Koronawirus wywarł ogromny wpływa na przewozy pasażerskie. Prognozowane około 100 mln podróżnych mniej niż w ubiegłym roku pokazuje skalę oddziaływania epidemii. Jednak oferta kolei, bezpieczeństwo i wygoda podróżowania potrafią przyciągnąć pasażerów. Wskazują na to wyniki z kolejnych miesięcy i wzrastająca liczba podróżnych od 6 mln w kwietniu do 20 mln w sierpniu – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.