Analizy Pasażer Wydarzenia

Ilu pasażerów skorzysta z kolei do końca roku? UTK prezentuje prognozy

W roku 2020 z przejazdów pociągami skorzysta między 208 a 240 mln osób – takie są prognozy Urzędu Transportu Kolejowego. W porównaniu z rokiem ubiegłym, epidemia zmniejszy roczną frekwencję o ok. 100 mln osób.

W trakcie prognozowania rocznej frekwencji na kolei, UTK przyjęło cztery warianty:

  • Optymistyczny: założono do października wyhamowanie tendencji spadkowej. Średnią wartości dynamiki z ostatnich 3 miesięcy w stosunku do 2019 r. przyjęto do wartości wzrostu wyników za wrzesień i październik miesiąc do miesiąca, zaś dla listopada i grudnia przewidziane zostało wyhamowanie tendencji wzrostowej.
  • W drugim wariancie przyjęto wyniki za 2019 r. pomniejszone o odchylenie standardowe z okresu styczeń – sierpień 2020 r. dla pozostałych miesięcy roku.
  • Trzeci zakładany scenariusz przewiduje spadek liczby podróżnych w okresie wrzesień – grudzień podobny jak między styczniem a sierpniem.
  • pesymistyczny wariant przewiduje zmniejszenie liczby podróżnych w listopadzie i grudniu podobny do spadków w kwietniu i w maju. Wartości spadków dla całego roku w stosunku do 2019 r. wyniosły odpowiednio od blisko 29proc.  w wariancie optymistycznym do ponad 38proc.  w wariancie pesymistycznym. Zachowanie wartości spadku zaś za okres do sierpnia oznacza spadek na koniec roku o wartości ponad 34proc.

W pierwszym wariancie liczba pasażerów kolei na koniec roku może osiągnąć 240 mln osób. Druga symulacja to wynik 231 mln, trzecia to 220 mln. Czwarty wariant to 208 mln pasażerów.

Koronawirus wywarł ogromny wpływa na przewozy pasażerskie. Prognozowane około 100 mln podróżnych mniej niż w ubiegłym roku pokazuje skalę oddziaływania epidemii. Jednak oferta kolei, bezpieczeństwo i wygoda podróżowania potrafią przyciągnąć pasażerów. Wskazują na to wyniki z kolejnych miesięcy i wzrastająca liczba podróżnych od 6 mln w kwietniu do 20 mln w sierpniu – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W 2019 r. liczba pasażerów kolei osiągnęła niemal 336 mln. Od 2014 r. nieprzerwanie liczba osób korzystających z usług kolei rosła. Trend został zatrzymany dopiero przez epidemię koronawirusa. Styczeń i luty tego roku to wzrosty odpowiednio o ponad 7 i 9 proc.  w porównaniu z 2019 r. Największy spadek liczby pasażerów o 77 proc.  licząc rok do roku nastąpił w kwietniu. W tym miesiącu kolej miała niemal 20 mln pasażerów mniej niż w 2019 r. W kolejnych miesiącach widoczny był powrót pasażerów – w lipcu spadek wyniósł blisko 33proc. , a w sierpniu blisko 29proc.  w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 r.