Aktualności

IT Trans kontynuuje zrównoważony rozwój

W Karlsruhe odbyły się targi IT Trans, które przyciągnęły ponad 6 tys. specjalistów. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei była patronem tego wydarzenia.

Targi IT Trans odbywały się po raz szósty i tym razem miały bardziej międzynarodowy charakter. Rozwiązania informatyczne dla zbiorowego transportu publicznego znajdują globalnie coraz więcej odbiorców. Widoczne to było także w Karlsruhe. 6 tysięcy gości reprezentowało aż 60 krajów świata. Co istotne, według organizatorów, jeden na siedmiu wizytujących przyjechał do Niemiec spoza Europy.


Podczas targów wystawiło się 260 wystawców, co oznacza wzrost w tym obszarze o równe 50 firm. Oprócz wielu europejskich wystawców oferty przedstawili wystawcy z Kanady, Chin, Indii, Izraela, Japonii, Malezji, Tajwanu i USA. Ogólnie ponad połowa wystawców pochodziło spoza Niemiec.
Spośród zagadnień tematycznych poruszanych na targach szczególnym zainteresowaniem cieszyły się autonomiczne rozwiązania transportowe. Uwagę zwiedzających przyciągał autobus, który nie wymaga obecności kierowcy. Trapizio, bo taką nazwę nosił ten pojazd, można się było przejechać od wejścia do sali muzealnej. Z tej atrakcji skorzystało wielu gości targowych. Innym ciekawym rozwiązaniem był – pokazywany pilotażowo – program dzielenia jazdy (ang. ride-sharing) wprowadzany na rynek przez lokalną sieć transportową.
Równolegle z targami w Karlsruhe odbywał się szereg konferencji i seminariów. Podczas trzech dni zaprezentowało się 159 prelegentów, którzy przemawiali dla 580 słuchaczy z 47 krajów. Najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom cyberbezpieczeństwa, etykietowania, zapłaty i autonomicznych pojazdów. Targi IT Trans były również miejscem spotkań na szczeblu władz państwowych i regionalnych. Tematem, który szczególnie zainteresował przedstawicieli miast europejskich, była przyszłość transportu miejskiego.

RK

Dodaj komentarz