Raport z Polski Wydarzenia

Jak przebiega recykling podkładów kolejowych?

Infrastruktura kolejowa to jeden z większych rynków materiałochłonnych, dlatego też stanowi ogromny zasób potencjalnych odpadów ze względu na długi czas eksploatacji.

Elementy infrastruktury kolejowej eksploatowane na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to:
• ponad 36.000 km torów szlakowych i stacyjnych,
• ponad 40.000 szt. rozjazdów.

Oznacza to ogromną ilość materiałów, które po utracie jakości i trwałości kwalifikują się do wymiany, unieszkodliwienia, utylizacji, recyklingu lub odzysku. Podkłady kolejowe wykonane są z drewna sosnowego, dębowego i bukowego. Drewno ma dobre właściwości w zakresie elastyczności, wytrzymałości i odporności na zmienne warunki gruntowe i atmosferyczne. Drzewne elementy nawierzchni kolejowej ze względu na miejsce ich zastosowania dzielimy na: podkłady, podrozjazdnice i mostownice. Podkłady nasyca się olejem kreozotowym stosując wysokociśnieniową metodę Rüpinga inaczej nazywaną metodą próżniowo-ciśnieniową lub pustokomórkową. Stosowany w tej metodzie olej kreozotowy mimo zalet takich jak:

  • dobre właściwości antygnilne i bakteriobójcze,
  • nie usuwania się pod wpływem wody i wilgoci gruntowej,
  • braku zmian właściwości pod wpływem składników gruntowych,
  • ma wady, do których należy głównie zawartość związków kancerogennych.

Kreozot w konserwacji drewna stosowany jest od 1839 roku. Drewniane podkłady kolejowe mają wg prawa status odpadów niebezpiecznych, ponieważ są nasączone silnie toksycznym i rakotwórczym kreozotem. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 kreozot uznaje się za tzw. bezprogową substancję rakotwórczą, co oznacza, że nie istnieją bezpieczne granice stężeń dla tej toksyny. Każda jej ilość może przyczynić się do zainicjowania procesu nowotworowego.