Raport z Polski Wydarzenia

PKP Intercity i ABW razem dla bezpieczeństwa pasażerów

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz PKP Intercity przeprowadzili wspólne ćwiczenia mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych i pracowników spółki. Akcja odbyła się na stacji postojowej Kraków Bieżanów w dniach 16-17 sierpnia.

W ramach współpracy CPT ABW przeprowadziło praktyczne szkolenie, którego celem jest weryfikacja stopnia zagrożenia transportu kolejowego na ewentualne akty przemocy z użyciem ładunków wybuchowych. Dla kadry zarządzającej oraz pracowników PKP Intercity przeprowadzone zostaną też stacjonarne kursy z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej. Osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą podróżnych otrzymają dodatkowo dostęp do specjalnej platformy e-learningowej. Uczestnicy szkoleń poznają najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania ewentualnym  incydentom terrorystycznym, a także rekomendowane zachowania w sytuacji zagrożenia. Szkolenia przyczynią się też do promowania kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej wśród personelu zatrudnionego przez narodowego przewoźnika.

PKP Intercity poza realizacją przewozów, prowadzi również zadania związane z obronnością kraju. Wiedza na temat zagrożeń terrorystycznych, umiejętność oceny ryzyka w konkretnych sytuacjach, odpowiedniego zachowania i pełna współpraca służb mundurowych oraz pracowników cywilnych mają zapewnić spokojną i komfortową podróż wszystkim osobom korzystającym z usług kolei – mówi Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity.

 

Grzegorz Grzegorski, dyrektor Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zaznacza, że celem wspólnych ćwiczeń jest podnoszenie odporności infrastruktury krytycznej, w tym kolejowej, na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

– Przedsięwzięcie to jest ważnym elementem wielopłaszczyznowego podejścia do zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Ogromne znaczenie ma tu współdziałanie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę ludności – zarówno tych mundurowych jak i cywilnych – powiedział dyr. Grzegorski.

 

W przeprowadzonych szkoleniach brali udział funkcjonariusze ABW oraz partnerskich służb mundurowych – Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Podczas dwudniowych ćwiczeń na stacji postojowej Kraków Bieżanów przeprowadzono szereg eksperymentów pirotechnicznych, pokazów i symulacji różnych sytuacji zagrożenia, jakie mogą wystąpić na pokładzie pociągów czy terenie kolejowym. Przedstawiciele służb ćwiczyli również wsparcie medyczne i ratownicze w sytuacji zagrożenia.

Należy pamiętać, że niezwykle ważną rolę w realizacji zadań obronnych kraju mają przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. (Dz.U.2020.1647 z dnia 25 września 2020 r.) „PKP Intercity” S.A. jest jednym z takich przedsiębiorstw. Spółka prowadzi zadania, które związane są z przygotowaniem państwa do sprawnego działania w warunkach zagrożenia i kryzysu, czy usuwania skutków po ich zakończeniu. Ponadto we wrześniu 2020 r. PKP Intercity zostało liderem akcji #bezpiecznakolej. Program skupia się na trzech polach związanych z bezpieczeństwem. Inicjatorzy akcji: PKP Intercity i Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, jako jeden z głównych celów swoich działań wyznaczyli wypracowanie jednolitych standardów dla przewoźników kolejowych dot. bezpieczeństwa sanitarnego. Program skupia się także na kwestiach związanych z bezpieczeństwem taboru oraz w obiektach kolejowych.

Dodaj komentarz