Raport z Polski Wydarzenia

PKP Intercity i ABW razem dla bezpieczeństwa pasażerów

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz PKP Intercity przeprowadzili wspólne ćwiczenia mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych i pracowników spółki. Akcja odbyła się na stacji postojowej Kraków Bieżanów w dniach 16-17 sierpnia.

W ramach współpracy CPT ABW przeprowadziło praktyczne szkolenie, którego celem jest weryfikacja stopnia zagrożenia transportu kolejowego na ewentualne akty przemocy z użyciem ładunków wybuchowych. Dla kadry zarządzającej oraz pracowników PKP Intercity przeprowadzone zostaną też stacjonarne kursy z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej. Osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą podróżnych otrzymają dodatkowo dostęp do specjalnej platformy e-learningowej. Uczestnicy szkoleń poznają najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania ewentualnym  incydentom terrorystycznym, a także rekomendowane zachowania w sytuacji zagrożenia. Szkolenia przyczynią się też do promowania kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej wśród personelu zatrudnionego przez narodowego przewoźnika.

PKP Intercity poza realizacją przewozów, prowadzi również zadania związane z obronnością kraju. Wiedza na temat zagrożeń terrorystycznych, umiejętność oceny ryzyka w konkretnych sytuacjach, odpowiedniego zachowania i pełna współpraca służb mundurowych oraz pracowników cywilnych mają zapewnić spokojną i komfortową podróż wszystkim osobom korzystającym z usług kolei – mówi Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity.