Aktualności

Jaki poziom bezpieczeństwa oferuje współczesny transport publiczny w zakresie systemu dozoru wizyjnego?

Dylemat ten pojawia się zwykle w momencie kiedy podróżujemy koleją czy środkami komunikacji miejskiej, począwszy od autobusów przez tramwaje na metrze kończąc.

Jaki poziom bezpieczeństwa oferuje współczesny transport publiczny w zakresie systemu dozoru wizyjnego?
Dylemat ten pojawia się zwykle w momencie kiedy podróżujemy środkami komunikacji miejskiej, począwszy od autbousów przez tramwaje czy metro a na kolei kończąc. Czy o wysokim poziomie bezpieczeństwa świadczy obecność systemu informacji pasażerskiej dostępnego zarówno na przystanku lub peronie jak i w poruszającym się składzie bądź autobusie? Większość z nas potwierdzi tę tezę bez chwili zastanowienia. Nie wyobrażamy sobie organizacji współczesnego transportu publicznego bez tego jakże istotnego systemu. Równie ważną funkcjonalność stanowi możliwość wykonania połączenia z pokładowego systemu przywoławczego i zgłoszenia sytuacji potencjalnego lub realnego zagrożenia. Wielu pasażerów zwróci także uwagę na obecność kamer panoramicznych w każdym typie transportu publicznego. Ale czy zauważamy, że kamery są montowane na zewnątrz pojazdów celem dozoru sytuacyjnego w jak największym zakresie? A co z dozorem infrastruktury? Do całości przekazu wizyjnego należy obecnie także analiza położenia pantografu. Czy tak wyposażony środek transportu jawi się już niemal jak jeżdżąca twierdza? Pasażerowie mogą mieć takie poczucie. A jak to wygląda od strony operatora transportu publicznego? Jakie są jego realne potrzeby aby spełnić tę szczególnie ważną misję zapewnienia bezpieczeństwa przed i w trakcie podróży?
Aby wyjaśnić omawianą problematykę posłużę się przykładem drugiego co do wielkości operatora transportu publicznego w Stanach Zjednoczonych, który obsługuje dwa miliony przejazdów każdego dnia. Chodzi o Chicago Transit Authority, projekt wspierany przez zespół projektowy oraz inżynierów z oddziału firmy Teleste w Polsce. System obsługuje już 9600 kamer rozlokowanych pomiędzy 1200 składów zorganizowanych w 8 linii i poruszających się pomiędzy 146 stacjami kolejowymi. Od 2005 roku system zarządzania dozorem wizyjnym dla CTA dostarcza firma Teleste.
Głównym i wydawałoby się prozaicznym wyzwaniem dla CTA okazało się zminimaliozwanie działalności przestępczej w przestrzeni transportu publicznego. Szczególnie istotne jest w tym przypadku działanie „post factum” i wymiana materiałów dokumentujących zaistniały incydent. W tym przypadku kluczowe są narzędzia jakimi dysponuje użytkownik systemu. Zupełną podstawą jest zapewnienie pliku eksportu materiału z poświadczeniem jego autentyczności w oparciu o podpis kluczem prywatnym rejestratora. Także możliwość zaszyfrowania materiału wyeksportowanego przez użytkownika nie jest tutaj tylko fanaberią a staje się istotnym elementem polityki bezpieczeństwa wymiany materiałów stanowiących później dowód w sprawie.
Z perspektywy bezpieczeństwa pasażera szczególnie istotne jest aby operator systemu zarządzania dozorem wizyjnym wiedział o sytuacji zagrożenia w możliwie jak najkrótszym czasie od chwili jego zaistnienia. Znaczna część współczesnych systemów VMS paradoksalnie nie ułatwia tego zadania atakując niezliczonymi alarmami pochodzącymi z wielu modułów systemu zmniejszając jednocześnie uwagę użytkownika. Prostym rozwiązaniem tej niedogodności okazuje się funkcjonalność grupowania wybranych typów alarmów w odrębne zakładki dostępne w systemie S-VMX firmy Teleste tak aby użytkownik mógł szybko wyłowić właściwy alarm i podjąć wymagane kroki w możliwie najkrótszym czasie.


Przypadkiem szczególnym dla każdego systemu publicznego jest sytuacja aktu terrorystycznego, wypadku czy awarii. System S-VMX pozwala na zdefiniowanie „Sytuacji Wyjątkowej” jako trybu, w który przełączy się część lub cały system zapewniając pełną ochronę materiałów dokumentujących zdarzenie. Po wyzwoleniu wspomnianego trybu automatycznie blokowane jest nadpisywanie już istniejących nagrań na serwerach NVR przy jednoczesnej kontynuacji zapisu na przestrzeni dyskowej dedykowanej takiej sytuacji. Dodatkowo system może tymczasowo odebrać użytkownikom o niższym priorytecie możliwość przeglądania, wykonania eksportu czy wręcz sterowania kamerami obrotowymi. Jedynie firma Teleste proponuje system o takim poziomie bezpieczeństwa.
Gdy już dojdzie do sytuacji wyjątkowej bardzo często okazuje się, że bezpośrednio w miejscu zdarzenia nie ma kamery a te, które zlokalizowane są w pobliżu nie oferują akceptowalnego poziomu szczegółów zarejestrowanego zdarzenia. Operator nie ma możliwości ani dokładnego wglądu w przyczynę ani późniejszy ogląd. Jest jednak na to rozwiązanie. We współczesnym świecie informatyzacji każdy z nas dysponuje co najmniej smartfonem a coraz częściej tabletem czy nawet kamerą nasobną. Dla rozwiązań opartych o system operacyjny Android firma Teleste opracowała aplikację M-CAM strumieniującą do systemu głównego w rozdzielczości nawet Full HD. Dzięki instalacji wspomnianego oprogramowania taki przenośny terminal staje się jedną z kamer systemu dozoru wizyjnego i tak jak dla pozostałych strumieniowanie jest rejestrowane na serwerze NVR. Operator systemu poza obrazem otrzymuje także koordynaty takiej kamery prezentowane na mapie GIS. Samo strumieniowanie może odbywać się w oparciu o sieci transmisyjne 3G/LTE lub za pośrednictwem innej infrastruktury bezprzewodowej przy założeniu wykorzystania VPN. System wyposażony w funkcjonalność M-CAM to dla operatora przede wszystkim możliwość podglądu dowolnego miejsca.
W sytuacji gdy nad zdarzeniem pracuje kilka grup operacyjnych bardzo istotna okazuje się łatwa i skuteczna komunikacja pomiędzy nimi. Jest wiele rozwiązań tej kwestii ale tylko system z wbudowanym komunikatorem tekstowym będzie tym najbardziej naturalnym i elastycznym. O ile możliwość sprawdzenia użytkowników dostępnych online jest zupełnie podstawową funkcjonalnością to już przekazywanie bezpośrednich odwołań do kamer systemowych stanowi znaczne udogodnienie. Adresat wiadomości może natychmiast wywołać kamerę na lokalnym monitorze bez potrzeby szukania jej w drzewie. A w sytuacji gdy nie ma do niej dostępu może poprzez komunikator poprosić o nadanie uprawnień a nawet je otrzymać.
System dozoru wizyjnego powinien także gwarantować bezpieczeństwo inwestycji poprzez swoją skalowalność oraz możliwość łatwej adaptacji systemów już posiadanych na obiekcie. Integracje systemów SCADA, wykorzystanie przemysłowych protokołów XML czy OPC jest czymś zupełnie naturalnym. Dopełnieniem tego obrazu jest technologia Command&Capture™ pozwalająca na szybką i prostą integrację dowolnego systemu używanego na obiekcie niezależnie od systemu operacyjnego. Funkcjonalność pozwala na przejęcie środowiska stacji operatorskiej i włączenie go w interfejs użytkownika systemu S-VMX. W ten prosty sposób operator zyskuje kontrolę nad dowolnym systemem a wszystkie jego działania są nagrywane w systemie integrującym.
Na bezpieczeństwo pasażerów mają wpływ przede wszystkim system informacji pasażerskiej, systemy pokładowe instalowane w pojazdach oraz systemy stacjonarne obecne na peronach i dworcach. Nie zapominajmy o tych najmniej widocznych, bo działających w tle a pełniących tak ważną rolę. Personel dozorujący przestrzeń publiczną potrzebuje narzędzia wizualizującego i jednocześnie informującego o incydentach aby reagować szybko i skutecznie. Pełna świadomość sytuacyjna operatora przekłada się bezpośrednio na poczucie bezpieczeństwa pasażerów. Jako Teleste czujemy się spełnieni, że mogliśmy pomóc CTA w zrealizowaniu tego jakże wymagającego i ambitnego planu.

Zapraszamy do kontaktu:
Radomir Dębek
VSI Pre-Sales Engineer CEE
Teleste Information Solution Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101A,
04-041 Warszawa
radomir.debek@teleste.com

Reklama