Aktualności

LHS wesprze eksport żywności

12 września br. w Krakowie odbyła się druga edycja Kolejowego Forum Gospodarczego, którego organizatorem i gospodarzem była spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Celem spotkania było omówienie potencjału wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją oraz szansy dla szlaków kolejowych w transporcie towarów.

Przygotowanie przez LHS debaty wynikało z faktu, że chociaż wartość eksportu żywności z Polski do Chin wzrosła znacząco w 2017 to jednak cały czas trafia na bariery. Problemem dla eksporterów jest nadal długi okres transportu morskiego oraz wysokie koszty frachtu lotniczego.
LHS poszukuje zatem rozwiązania problemów. Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, podkreślił, że:
– Naszą ofertę kierujemy zarówno do eksporterów, jak i importerów, dla których istotny są czas i miejsce dostawy, regularne połączenia oraz możliwość bezpośredniego transportu do lub z Polski linią szerokotorową. Korzystając z transportu kolejowego, mogą 2-3 krotnie skrócić czas transportu i przyspieszyć obrót towarów i kapitału.
Dla branży kolejowej istotnym zagadnieniem konferencji było zdefiniowanie szans i potrzeb szlaków kolejowych w wymianie handlowej pomiędzy Europą a krajami azjatyckimi.
Podczas debaty głos zabrali:

  • Wu Jingyu, Director Asia – Europe Continental Bridge International Block – Trains Coordination service Center, CCTA
  • Rachmietolla Kudajbiergenov, Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Prawnych Międzynarodowej Trasy Transkaspijskiej TMTM,
  • Andrey Miroshnikov p.o. Dyrektora Departamentu Handlu PAO Ukrzaliznycia,
  • Zurab Kozmawa – Przedstawiciel Kolei Gruzińskiej OSŻD,
  • Dariusz Sikora Członek Zarządu PKP LHS Sp. z o.o.,
  • Jakub Styczeń Prezes Zarządu Euroterminal Sławków.

Wu Jingyu powiedział, że idea Jedwabnego Szlaku stała się praktycznym rozwiązaniem dla wielu krajów. Wynika to z faktu, że skróci on transfer żywności do Chin. Ponadto dodał, że Chiny dojrzały już problem deficytu handlowego i stąd zwiększają import. Równocześnie podkreślił, że rząd w Pekinie stara się rozwijać tereny zachodnie i przemysł na tym obszarze, co też skrócić może czas przewozu towarów. Nowy Jedwabny Szlak, według jego słów, ma wpłynąć na rozwój Chin.
Rachmietolla Kudajbiergenov, przypomniał trudności z jakimi borykał się projekt na początku. Wtedy to 100% kontenerów wracających z Chin było puste. Obecnie, jak zaznaczył, już 60% powraca załadowanych. Powoli pozwala to na zbilansowanie wymiany handlowej, a szlak zwyczajnie staje się wygody dla klientów.
Andrey Miroshnikov, jako przedstawiciel dużego europejskiego kraju, zaznaczył, że na Ukrainie walczy się o zmiany w organizacji transportu. Podkreślił również, że pomimo dobrych stawek przewozowych nadal biznes nie wykorzystuje szansy jaką dają nowe szlaki kolejowe.
Zurab Kozmawa natomiast zaakcentował, że Chiny się stale zmieniają i istnieje tam zainteresowanie rynku towarami z Gruzji. Kolej to natomiast szansa z tego powodu, że droga morska trwa zbyt długo i powoduje opóźnienia oraz problemy z płatnościami.
Przedstawiciel gospodarza, Dariusz Sikora Członek Zarządu PKP LHS sp. o.o., podkreślił, że deficyt nie jest dla nikogo opłacalny. Trudno bowiem płacić za puste wagony i kontenery. Wyzwaniem jest zatem optymalizacja łańcucha logistycznego.
Jakub Styczeń także uwypuklił konieczność intensyfikacji wymiany towarowej. To bowiem prosta droga do wzrostu zamożności wszystkich jej uczestników.
PKP LHS szukając nowych rozwiązań dokonuje szeregu inwestycji. Na początku bieżącego roku podpisana została umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania programu inwestycyjnego o wartości blisko 300 mln zł. Najważniejszym celem projektu jest automatyzacja linii 65, która poprawi bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów i pracowników oraz pozwoli zwiększyć jej przepustowość. Ponadto uruchomiono centrum sterowania Zamość Bortatycze, finalizowane są prace związane z automatyzacją ruchu na stacji Sławków. W sierpniu LHS odebrała 10 zmodernizowanych lokomotyw 311Da.

 

W układzie międzynarodowym Polska stanowi ważny punkt dla kolejowych przewozów towarowych. Kolejowe połączenia międzynarodowe są istotnym elementem wymiany handlowej, zwłaszcza pomiędzy Azją i Europą. Polska jest jednym z ważniejszych odcinków na Nowym Jedwabnym Szlaku, będąc jednocześnie kluczowym państwem tranzytowym i drugim w UE „hubem” logistycznym. Przez nasz kraj przebiega 5 korytarzy transportowych Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD) oraz 2 korytarze unijne.
Grupa PKP jest zaangażowana w rozwój kolejnych międzynarodowych perspektywicznych tras kolejowych m. in.: TMTM – Trasy Middle Corridor oraz Trasy Południe-Zachód. PKP są również stroną Umowy 7 Kolei, której założeniem jest intensyfikacja i rozwój zwartych przewozów kontenerowych w kierunku Chiny – Europa. Bardzo istotne dla spółek Grupy PKP są działania zmierzające do dywersyfikacji przejść granicznych na wschodniej granicy Polski. Oferujemy szerokie możliwości w zakresie przekierowania ładunków na inne przejścia graniczne na polskiej granicy wschodniej, co pozwala na skrócenie czasów przewozu towarów i wpływa na zmniejszenie kosztów przewozu w końcowej części łańcucha logistycznego. Bardzo duży potencjał w transporcie torów z Azji do Europy, dzięki szerokości torów wynoszącej 1520 mm, ma spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Ogromną rolę w łańcuchu transportowym łączącym Azję z Europą odgrywa nasza druga spółka – PKP CARGO – będąca największym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej towarowym przewoźnikiem kolejowym. Posiadając park taborowy liczący 2,3 tys. lokomotyw i 66 tys. wagonów oraz obsługując port lądowy w Małaszewiczach, PKP CARGO stanowi również ważny element Nowego Jedwabnego Szlaku.
Rozwojowi połączeń międzynarodowych sprzyja modernizacja sieci kolejowej w ramach realizowanego obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe programu „Polska Wschodnia”, jak i szerokiego frontu inwestycji na liniach kolejowych. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzi działania inwestycyjne wchodzące w skład programu Nowy Jedwabny Szlak na kwotę prawie 3 mld euro.
Z kolei PKP S.A. posiada wiele atrakcyjnie zlokalizowanych nieruchomości, z pośród nich wytypowaliśmy ponad 100 posiadających znaczący potencjał logistyczny. To na nich powstaną nowe terminale przeładunkowe, centra logistyczne, a nawet duże rail porty. PKP S.A. zainicjowała już współpracę funkcjonujących w kraju operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych poprzez zawarcie porozumienia o współpracy. Przewiduje one m.in. wzajemne działania promujące rynek intermodalny, wymianę doświadczeń, wspólne budowanie łańcuchów dostaw. Tego typu działania pozwalają nam zaoferować usługę logistyczną o wysokiej jakości będącą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania rynku. Obecnie w naszej inicjatywie funkcjonuje 17 podmiotów, w tym również spółka PKP LHS.
II Kolejowe Forum Gospodarcze, którego organizatorem i gospodarzem była spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, odbyło się w miejscu szczególnym, w Małopolsce, w niedalekim sąsiedztwie odcinka toru szerokiego 1520 mm – linii PKP LHS o długości 400 km dochodzącej do pobliskiego Euroterminala w Sławkowie. Z punktu widzenia PKP LHS kolejne forum zakończyło się sukcesem, szczególnie w przypadku proponowanych rozwiązań na Nowym Jedwabnym Szlaku.

M. Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

RK

Reklama