Aktualności

LHS wesprze eksport żywności

12 września br. w Krakowie odbyła się druga edycja Kolejowego Forum Gospodarczego, którego organizatorem i gospodarzem była spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Celem spotkania było omówienie potencjału wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją oraz szansy dla szlaków kolejowych w transporcie towarów.

Przygotowanie przez LHS debaty wynikało z faktu, że chociaż wartość eksportu żywności z Polski do Chin wzrosła znacząco w 2017 to jednak cały czas trafia na bariery. Problemem dla eksporterów jest nadal długi okres transportu morskiego oraz wysokie koszty frachtu lotniczego.
LHS poszukuje zatem rozwiązania problemów. Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, podkreślił, że:
– Naszą ofertę kierujemy zarówno do eksporterów, jak i importerów, dla których istotny są czas i miejsce dostawy, regularne połączenia oraz możliwość bezpośredniego transportu do lub z Polski linią szerokotorową. Korzystając z transportu kolejowego, mogą 2-3 krotnie skrócić czas transportu i przyspieszyć obrót towarów i kapitału.
Dla branży kolejowej istotnym zagadnieniem konferencji było zdefiniowanie szans i potrzeb szlaków kolejowych w wymianie handlowej pomiędzy Europą a krajami azjatyckimi.
Podczas debaty głos zabrali:

  • Wu Jingyu, Director Asia – Europe Continental Bridge International Block – Trains Coordination service Center, CCTA
  • Rachmietolla Kudajbiergenov, Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Prawnych Międzynarodowej Trasy Transkaspijskiej TMTM,
  • Andrey Miroshnikov p.o. Dyrektora Departamentu Handlu PAO Ukrzaliznycia,
  • Zurab Kozmawa – Przedstawiciel Kolei Gruzińskiej OSŻD,
  • Dariusz Sikora Członek Zarządu PKP LHS Sp. z o.o.,
  • Jakub Styczeń Prezes Zarządu Euroterminal Sławków.

Wu Jingyu powiedział, że idea Jedwabnego Szlaku stała się praktycznym rozwiązaniem dla wielu krajów. Wynika to z faktu, że skróci on transfer żywności do Chin. Ponadto dodał, że Chiny dojrzały już problem deficytu handlowego i stąd zwiększają import. Równocześnie podkreślił, że rząd w Pekinie stara się rozwijać tereny zachodnie i przemysł na tym obszarze, co też skrócić może czas przewozu towarów. Nowy Jedwabny Szlak, według jego słów, ma wpłynąć na rozwój Chin.
Rachmietolla Kudajbiergenov, przypomniał trudności z jakimi borykał się projekt na początku. Wtedy to 100% kontenerów wracających z Chin było puste. Obecnie, jak zaznaczył, już 60% powraca załadowanych. Powoli pozwala to na zbilansowanie wymiany handlowej, a szlak zwyczajnie staje się wygody dla klientów.
Andrey Miroshnikov, jako przedstawiciel dużego europejskiego kraju, zaznaczył, że na Ukrainie walczy się o zmiany w organizacji transportu. Podkreślił również, że pomimo dobrych stawek przewozowych nadal biznes nie wykorzystuje szansy jaką dają nowe szlaki kolejowe.
Zurab Kozmawa natomiast zaakcentował, że Chiny się stale zmieniają i istnieje tam zainteresowanie rynku towarami z Gruzji. Kolej to natomiast szansa z tego powodu, że droga morska trwa zbyt długo i powoduje opóźnienia oraz problemy z płatnościami.
Przedstawiciel gospodarza, Dariusz Sikora Członek Zarządu PKP LHS sp. o.o., podkreślił, że deficyt nie jest dla nikogo opłacalny. Trudno bowiem płacić za puste wagonykontenery. Wyzwaniem jest zatem optymalizacja łańcucha logistycznego.
Jakub Styczeń także uwypuklił konieczność intensyfikacji wymiany towarowej. To bowiem prosta droga do wzrostu zamożności wszystkich jej uczestników.
PKP LHS szukając nowych rozwiązań dokonuje szeregu inwestycji. Na początku bieżącego roku podpisana została umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania programu inwestycyjnego o wartości blisko 300 mln zł. Najważniejszym celem projektu jest automatyzacja linii 65, która poprawi bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów i pracowników oraz pozwoli zwiększyć jej przepustowość. Ponadto uruchomiono centrum sterowania Zamość Bortatycze, finalizowane są prace związane z automatyzacją ruchu na stacji Sławków. W sierpniu LHS odebrała 10 zmodernizowanych lokomotyw 311Da.