Aktualności

Elektroenergetyka kolejowa na wyższym poziomie. Historia rozwoju polskiej spółki Janaszek Electric

Głównymi cechami powodującymi atrakcyjność funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej są szeroko pojęta wolność i dostępność informacji, towarów i usług. Dzięki staraniom konkurujących uczestników wolnego rynku powstaje na nim różnorodność i automatycznie następuje jego rozwój.

Kolej na terenie Polski historycznie rozwijała się jako jedna organizacja. Do podziału skoncentrowanego w rozumieniu ekonomicznym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe doszło w roku 2001. Działanie to miało na celu demonopolizację i komercjalizację kolei w Polsce. Skutkiem powyższej reorganizacji było między innymi utworzenie odrębnych spółek, z których to zarządzanie narodową infrastrukturą kolejową wykonywać miała PKP Polskie Linie Kolejowe. Zaś ogółem kwestii elektroenergetyki kolejowej miała zajmować się PKP Energetyka. Spółka ta miała konkurować z innymi podmiotami wolnorynkowej gospodarki, będąc przy tym członkiem Grupy PKP. Pełna prywatyzacja PKP Energetyka z roku 2015 w pełni potwierdza urynkowienie tego kluczowego dla gospodarki narodowej sektora, mimo, iż koncepcja ta w dyskusjach branżystów nadal wzbudza sporo kontrowersji, między innymi z uwagi na blisko stuprocentowy udział zagranicznego kapitału w strukturze właścicielskiej PKP Energetyki.

Elektroenergetyka
nietrakcyjna znów w polskich
rękach.

Usługi dotyczące energetyki kolejowej, w tym usługi w zakresie utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej – dotychczas monopolistycznie świadczone przez podmiot PKP Energetyka – powinny zatem być realizowane przez wykonawców działających w ramach wolnego rynku. Demonopolizacja nie jest procesem łatwym, gdyż dotychczasowi monopoliści starają się zostać na pozycji dyktującego warunki. Dotyczyło to m. in. utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, których stan przez dziesięciolecia pogarszał się z uwagi na niższy priorytet stanu tych urządzeń w porównaniu do np. stanu sieci trakcyjnej. W skład elektroenergetyki nietrakcyjnej wchodzą urządzenia oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia wewnętrznego i budynkowych instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych i uziemiających w budynkach i obiektach budowlanych, a także instalacje elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) mające jednakże duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Usługi te są zlecane przez Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – najbardziej transparentnie jak jest to tylko możliwe, tj. poprzez jawny przetarg nieograniczony organizowany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Na lata 2018-2021 wykonawcą tych usług na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest w pełni polska Spółka Janaszek Electric. Jest to firma rodzinna, powstała w wyniku 27 lat rozwoju z jednoosobowej działalności gospodarczej i przekształcenia tej działalności w całości w spółkę w roku 2017. Rozwój Spółki w głównej mierze wiąże się z rozpoczęciem działań na kolei. Między innymi dzięki temu Spółka Janaszek Electric w październiku 2018 została nagrodzona przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa tytułem Firma Inżynierska Mazowsza roku 2018
– II miejsce w kategorii Zarządzanie.
Przedstawiciele Janaszek Electric są obecni na targach branży kolejowej, aby aktywnie dopasowywać ofertę do rozwijającego się dynamicznie rynku elektroenergetyki kolejowej. W 2017 roku wzięli udział w Konferencji „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego” w Juracie, zorganizowanej przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX – partnera firmy Janaszek Electric i lidera nowych technologii wojskowych i kolejowych, w tym automatyki na kolei. Przedstawiciele Janaszek Electric biorą aktywny udział także w najważniejszych europejskich targach kolejowych oraz w merytorycznych, stałych naradach Biura Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Spółka Janaszek Electric posiada referencje z usług wykonywanych na rzecz PKP PLK za analogiczne usługi utrzymania instalacji wewnętrznych realizowane w latach 2014, 2015, 2016, a następnie 2017. Obecnie Spółka Janaszek Electric realizuje m.in. zaplanowany na cztery lata remont instalacji elektrycznej wraz ze skomplikowaną wymianą rozdzielnicy głównej w pięknym, zabytkowym, zaprojektowanym w stylu modernistycznym budynku Centrali Spółki PKP PLK. W ramach remontu instalacji budynku wykonywane były także spektakularne prace montażu flagi w ramach przygotowań na obchody Narodowego Święta Niepodległości (FOTO).
Zespół Janaszek Electric ciężką pracą i zaangażowaniem oraz swoim profesjonalizmem pokazuje, że nawet w czasach nadmiaru zadań i ogromnych oczekiwań możliwe jest zgodne współdziałanie setek pracowników i sukcesywna poprawa stanu tego rodzaju infrastruktury kolejowej.

Dodaj komentarz