Aktualności

Elektroenergetyka kolejowa na wyższym poziomie. Historia rozwoju polskiej spółki Janaszek Electric

Głównymi cechami powodującymi atrakcyjność funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej są szeroko pojęta wolność i dostępność informacji, towarów i usług. Dzięki staraniom konkurujących uczestników wolnego rynku powstaje na nim różnorodność i automatycznie następuje jego rozwój.

Kolej na terenie Polski historycznie rozwijała się jako jedna organizacja. Do podziału skoncentrowanego w rozumieniu ekonomicznym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe doszło w roku 2001. Działanie to miało na celu demonopolizację i komercjalizację kolei w Polsce. Skutkiem powyższej reorganizacji było między innymi utworzenie odrębnych spółek, z których to zarządzanie narodową infrastrukturą kolejową wykonywać miała PKP Polskie Linie Kolejowe. Zaś ogółem kwestii elektroenergetyki kolejowej miała zajmować się PKP Energetyka. Spółka ta miała konkurować z innymi podmiotami wolnorynkowej gospodarki, będąc przy tym członkiem Grupy PKP. Pełna prywatyzacja PKP Energetyka z roku 2015 w pełni potwierdza urynkowienie tego kluczowego dla gospodarki narodowej sektora, mimo, iż koncepcja ta w dyskusjach branżystów nadal wzbudza sporo kontrowersji, między innymi z uwagi na blisko stuprocentowy udział zagranicznego kapitału w strukturze właścicielskiej PKP Energetyki.