Wydarzenia

Kobiety na kolei – projekt porozumienia gotowy

Promocja i rozwój kariery kobiet, godność w miejscu pracy, równowaga w wynagrodzeniach – to tylko niektóre z obszarów projektu porozumienia wypracowanego w ciągu ostatnich dwóch lat pomiędzy Wspólnotą Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF).

Negocjacje pomiędzy organizacją zrzeszającą pracodawców kolejowych (CER) a federacją reprezentującą pracowników transportu (ETF) rozpoczęły się w Brukseli 16 października 2019 roku. Ich celem było wypracowanie dokumentu, który określi obszary promocji zatrudniania kobiet na kolei. Nie dotyczy on jednak tylko i wyłącznie pracodawców, ale całej branży i jej otoczenia społecznego. To niezwykle istotny kierunek działań, z uwagi na to, że aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w Europie to około 46 proc., podczas gdy w sektorze kolejowym to zaledwie 20 proc. Celem opracowanego wstępnego porozumienia jest zwiększenie zatrudnienia kobiet w tej gałęzi transportu poprzez prowadzenie działań kierunkowych w kilku obszarach.

– Wypracowanie wstępnego porozumienia pracodawców i związków zawodowych jest sukcesem. U podstaw określonych w dokumencie obszarów działania, takich jak niwelowanie różnic w wynagrodzeniach, ograniczenie barier w rozwoju kariery oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, które mogą spotykać kobiety w środowisku pracy, leży zasada równego traktowania pracowników. Jestem przekonana, że takie właśnie podejście wszystkich podmiotów funkcjonujących w kolejnictwie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tej branży jako miejsca pracy dla kobiet  – mówi Jolanta Dębiak, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w PKP S.A.