global Tabor Wydarzenia

Lokomotywy Traxx dla Kolei Belgijskich powstaną we Wrocławiu

Koleje Belgijskie (SNCB) podpisały znaczący kontrakt z firmą Alstom. Zgodnie z tą umową do Belgii dostarczonych zostanie do 50 lokomotyw typu Bombardier Traxx 3. Część produkcji nowych pojazdów zrealizuje zakład we Wrocławiu – w kraju powstaną pudła lokomotyw, czyli elementy nadwozia.

Fot. Alstom
Fot. Alstom

Warunki umowy

Umowa ramowa pomiędzy Kolejami Belgijskimi i zakładem Alstom zakłada pierwszą dostawę 24 lokomotyw do 2026 roku. To transza opiewająca na sumę 120 milionów euro. SNCB zaznaczyły ponadto, że lokomotywy Traxx 3 będą prowadzić składy nie tylko krajowe, ale też międzynarodowe. To oznacza, że Alstom dostosuje konstrukcje pojazdów do warunków linii niemieckich czy holenderskich – ma to oczywiście związek z poprawnym wprowadzeniem systemu ETCS. Lokomotywy produkowane przez Alstom są przystosowane do poruszania się z prędkością do 200 km/h.

Kontrakt jest kolejnym porozumieniem pomiędzy Belgią i Alstom. Zawarty został na mocy umowy jeszcze z 2015 roku dla SNCB dostarczane są piętrowe wagony pociągów dużych prędkości. W ostatnich tygodniach podpisano rozszerzenie kontraktu o dostawę kolejnych 98 pojazdów wagonowych.

Kilka słów o lokomotywach Bombardier Traxx 3

Lokomotywy Bombardier Traxx 3 to najnowsza odsłona pojazdów z serii zaprojektowanej przez firmę Bombardier. Prototypy pojazdów z tej kategorii wprowadzono na tory jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Traxx 3 to konstrukcje wykorzystujące rozwiązania cyfrowe znacznie poprawiające ekonomię ich użytkowania. Są nawet o 1/3 mniej awaryjne, a ich eksploatacja nie wymaga od operatorów tak intensywnego serwisowania, jak w przypadku poprzednich wariantów lokomotyw. Dzięki kontroli stanu pojazdu w sposób bieżący (w czasie rzeczywistym) możliwe jest bowiem natychmiastowe określenie, że dana lokomotywa może wymagać działań naprawczych – jeszcze zanim ulegnie ona awarii.

W odróżnieniu od poprzedniej generacji pojazdów Traxx, trzecia generacja zużywa znacznie mniej energii elektrycznej. To zaś2 przekłada się na tańszą eksploatację przy zachowaniu wspomnianej niższej awaryjności. Taka budowa lokomotywy sprawia, że utrzymanie całej floty kolejowej staje się łatwiejsze, a standardy obsługi i podróży coraz wyższe.

Dodaj komentarz