global

Kolej wesprze handel wewnątrzkontynentalny w Afryce

Afryka chce zwiększyć handel wewnątrzkontynentalny o 60 proc. Założenia te mają być zrealizowane do 2034 r. W skład Afrykańskiej kontynentalnej strefy wolnego handlu (AfCFTA) wchodzi 50 z 55 krajów kontynentu – od Algierii po RPA. Inicjatywa ma podnieść łączny PKB bloku gospodarczego do potencjalnego poziomu 3-4 bilionów dolarów. Jej działania wspierać będzie kolej.

AfCFTA rozpoczęła swoją działalność wraz z nadejściem 2021 roku. Według Mesli Nhlapo, dyrektora generalnego African Rail Industry Association (ARIA), w osiągnięciu celów Strefy ma pomóc kwitnący w Afryce sektor kolejowy.

– Mimo że w ostatnich latach podjęto wiele działan w rozwój infrastruktury kolejowej na kontynencie, państwowe przedsiębiorstwa kolejowe, przemysł i sektor prywatny będą musiały podjąć współpracę, by wykorzystać potencjał kolei do odblokowania wzrostu gospodarczego – zaznacza Nhlapo.

 

Zdaniem ARIA, aby zwiększyć zaangażowanie kolei w transport towarów, niezbędne są dalsze reformy i stabilność spółek kolejowych. Nhlapo zachęca kraje Afryki do przyjęcia Luksemburskiego Protokołu Kolejowego, co może usprawnić transport i pomóc w zwiększeniu eksploatacji taboru kolejowego na terenie całego kontynentu.

– Większość kolei państwowych w Afryce kontroluje zarówno swoją infrastrukturę, jak i tabor – podkreślają przedstawiciele ARIA. – Dopóki jednak brakuje pociągów, kapitału na inwestycje, infrastruktura kolejowa nie zostaje dostatecznie wykorzystana, co wpływa na możliwość uzyskania przychodów. Należy więc zacząć od stabliności regulacyjnej i stworzenia przyjaznych dla użytkowników systemów dostępu. Później stworzyć jasne i szczegółowe przepisy bezpieczeństwa, które przyciągną operatorów kolejowych.

 

O otwarciu swojej sieci kolejowej dla operatorów z innych krajów mówił już w ubiegłym roku prezydent RPA Cyril Ramaphose.

– Moglibyśmy być wzorem dla innych krajów i stworzyć tysiące miejsc pracy, przynosząc państwu znaczne korzyści gospodarcze – podkreślał.

 

Swój plan naprawy gospodarczej, uwzględniający kolej, Ramaphosa opublikował 15 października 2020 r. Podkreślił w nim, że prywatni przewoźnicy towarowi będą mogli korzystać z lokalnej infrastruktury kolejowej przez 12 miesięcy. Działania te mają uzupełnić operacje realizowane przez Transnet. Państwo zaś będzie czerpać korzyści z dodatkowych przychodów uzyskiwanych z dostępu do torów.

Według pierwszych szacunków, tylko otwarcie południowoafrykańskiej sieci kolejowej dla operatorów zewnętrznych pozwoliłoby uzyskać miliardy randów z inwestycji branżowych.

Jak podkreśla ARIA, w najbliższym roku skupi się na pracy na rzecz wzmacniania i jednoczenia przemysłu kolejowego w Afryce.

Źródło: ARIA, railwaygazette.com

Dodaj komentarz