global

Kolej wesprze handel wewnątrzkontynentalny w Afryce

Afryka chce zwiększyć handel wewnątrzkontynentalny o 60 proc. Założenia te mają być zrealizowane do 2034 r. W skład Afrykańskiej kontynentalnej strefy wolnego handlu (AfCFTA) wchodzi 50 z 55 krajów kontynentu – od Algierii po RPA. Inicjatywa ma podnieść łączny PKB bloku gospodarczego do potencjalnego poziomu 3-4 bilionów dolarów. Jej działania wspierać będzie kolej.

AfCFTA rozpoczęła swoją działalność wraz z nadejściem 2021 roku. Według Mesli Nhlapo, dyrektora generalnego African Rail Industry Association (ARIA), w osiągnięciu celów Strefy ma pomóc kwitnący w Afryce sektor kolejowy.

– Mimo że w ostatnich latach podjęto wiele działan w rozwój infrastruktury kolejowej na kontynencie, państwowe przedsiębiorstwa kolejowe, przemysł i sektor prywatny będą musiały podjąć współpracę, by wykorzystać potencjał kolei do odblokowania wzrostu gospodarczego – zaznacza Nhlapo.

 

Zdaniem ARIA, aby zwiększyć zaangażowanie kolei w transport towarów, niezbędne są dalsze reformy i stabilność spółek kolejowych. Nhlapo zachęca kraje Afryki do przyjęcia Luksemburskiego Protokołu Kolejowego, co może usprawnić transport i pomóc w zwiększeniu eksploatacji taboru kolejowego na terenie całego kontynentu.

– Większość kolei państwowych w Afryce kontroluje zarówno swoją infrastrukturę, jak i tabor – podkreślają przedstawiciele ARIA. – Dopóki jednak brakuje pociągów, kapitału na inwestycje, infrastruktura kolejowa nie zostaje dostatecznie wykorzystana, co wpływa na możliwość uzyskania przychodów. Należy więc zacząć od stabliności regulacyjnej i stworzenia przyjaznych dla użytkowników systemów dostępu. Później stworzyć jasne i szczegółowe przepisy bezpieczeństwa, które przyciągną operatorów kolejowych.

 

Czytaj dalej >