Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK zmieniają stację Mielec [ZDJĘCIA]

Na stacji Mielec trwa budowa nowego peronu i przejścia podziemnego z windami. Prace weszły w kolejny etap. Inwestycja jest częścią rewitalizacji trasy kolejowej MielecDębica, zwiększającej dostępność kolei na Podkarpaciu.

Fot. Alfred Konieczny / PKP PLK

W lutym na stacji rozpoczyna się budowa torów, rozjazdow i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz obiektów. Przebudowa jednej grupy torów oraz części przejścia podziemnego już się zakończyła.

Na stacji Mielec powstanie peron dwukrawędziowy. Wykonawca wyposaży go w tablice informacyjne oraz systemem oznakowań i ścieżek naprowadzających dla osób niedowidzących. Będą wiaty, ławki oraz funkcjonalne oświetlenie.

Inwestycja poprawi komfort pasażerów, dzięki budowanemu przejściu podziemnemu – zastąpi ono kładkę nad torami i zapewni bezpieczne dojście do pociągów.

Przejście połączy także osiedla położone po obu stronach linii kolejowej i zapewni mieszkańcom swobodną i bezpieczniejszą komunikację w pobliżu torów. Trzy windy ułatwią dostęp do pociągów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Dostępniejsza kolejnowe możliwości podróży

PLK prowadzą reaktywację trasy Mielec-Dębica. Efektem prac jest udostępniony dla ruchu towarowego od września ubiegłego roku zmodernizowany odcinek toru Mielec – Kochanówka. Kontynuowana jest wymiana torów między Kochanówką a Dębicą. Roboty obejmują także sieć trakcyjną, przejazdy kolejowo-drogowe i obiekty inżynieryjne oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Zaawansowana jest przebudowa peronów na stacjach i przystankach Wojsław, Rzemień, Tuszyma, Dąbie k/Dębicy, Pustków. Wyposażane będą w wiaty i ławki. Będzie zapewnione oświetlenie i czytelne oznakowanie. Gotowe konstrukcje peronów są także w Rzochowie, Kochanówce Pustków i w Pustyni.

W połowie 2021 roku zakończą się zasadnicze prace na trasie MielecDębica. Linia będzie przygotowana do uruchomienia pociągów pasażerskich i towarowych. Dzięki inwestycji, po 12 latach na podkarpacką linię wrócą pociągi pasażerskie. Zwiększą się możliwości podróży regionalnych oraz dalekobieżnych, m.in. na Lubelszczyznę.

Prace na odcinku MielecDębica, są częścią umowy PLK za 188 mln zł netto, podpisanej w październiku 2018 r. Wykonawca ma jednocześnie zaprojektować inwestycje na trasie PadewMielecDębica.

Inwestycja „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku PadewMielecDębica” wpisana jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 296 mln 717 tys. zł. Unijne dofinansowanie wynos ponad 209 mln 63 tys. zł.

Dodaj komentarz