Przewozy towarowe

Koleje Czeskie i ČD Cargo utworzyły własny fundusz ubezpieczeniowy

Czech Railways oraz spółka zależna ČD Cargo utworzyły własny fundusz ubezpieczeniowy. W ten sposób wspierać chcą pracowników kolei, którzy w trakcie pełnionych obowiązków doznali uszczerbku na zdrowiu lub dla tych, którzy popadli w kłopoty finansowe. Jak podkreślają przedstawiciele czeskiego przewoźnika, projekt przygotowywany był od miesięcy, nie jest więc bezpośrednią odpowiedzią na ubiegłotygodniowe wypadki.

Fot. Matijak / CC

Pieniądze, które wypłacane będą z funduszu, przeznaczone zostaną dla pracowników oraz ich rodzin, borykających się w trakcie zatrudnienia z problemami z powodu poważnych chorób, obrażeń lub innych okoliczności.

– Czeskie Koleje zatrudniają ponad 23 tys. osób – mówi prezes zarządu Václav Nebeský. Praca na kolei jest wymagająca, a w niektórych przypadkach także ryzykowana. W związku z tym uzgodniliśmy z prezesem zarządu ČD Cargo, Ivanem Bednárikiem, że jako dwaj najwięksi czescy przewoźnicy kolejowi, ustanowimy fundusz pieniężny i umożliwimy korzystanie z niego wszystkim pracownikom naszych spółek.

 

Czytaj dalej >