global Inwestycje Tabor

Pierwsza lokomotywa w ETCS dostarczona dla Kolei Czeskich

Przedstawiciele ČD Telematiky i AŽD Praha uroczyście przekazali Kolejom Czeskim (České Dráhy) pierwszą lokomotywę wyposażoną w jednostkę pokładową europejskiego systemu kontroli pociągów ETCS. Czesi zamierzają rozpocząć wyłączną eksploatację w ramach ETCS na wybranych liniach korytarza w dniu 1 stycznia 2025 r.

Koleje Czeskie zakontraktowały ponad 400 obecnych pojazdów do modernizacji w ETCS.
Koleje Czeskie zakontraktowały ponad 400 obecnych pojazdów do modernizacji w ETCS.

Prototypowy pojazd z serii 362 WTB Koleje Czeskie otrzymał ostateczną homologację typu pojazdu od Urzędu Kolejowego. Zezwolenie to oznacza, że ​​pojazd jest w pełni zdolny do komercyjnej eksploatacji w ramach ETCS na krajowej sieci kolejowej.

Martin Kupka, minister transportu:

– Wprowadzenie ETCS to jeden z ważnych kroków we wzmacnianiu bezpieczeństwa kolei nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie.  Wyposażyliśmy już kilkaset kilometrów naszych linii w tę ujednoliconą technologię. Prace te kontynuujemy, aby w 2025 roku rozpocząć wyłączną eksploatację ETCS na korytarzach.