Personalia Wydarzenia

České dráhy z nowym Prezesem Zarządu i CEO

Nowym Prezesem Zarządu České dráhy i Dyrektorem Generalnym Kolei Czeskich został Michal Krapinec. Na stanowiska te wybrała go Rada Nadzorcza ČD.

Michal Krapiniec jest absolwentem prawa
Michal Krapiniec jest absolwentem prawa

O stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego ubiegało się łącznie 11 kandydatów. Komisja selekcyjna rekomendowała członkom RN trzech najlepszych. Ostateczny wybór padł na Michala Krapinca.

– Michał Krapinec jest doświadczonym menedżerem. Pod jego kierownictwem Koleje Czeskie skoncentrują się na usługach, które wyróżnią nas na tle oferty innych przewoźników, także w Europie – mówi minister transportu Martin Kupka.

 

Krapiniec jest absolwentem prawa. W Grupie ČD pracuje od 2012 r. W spółce CARGO pełnił funkcję sekretarza zarządu, następnie przeszedł do działu zarządzania i administrowania udziałami właścicielskimi. Tam odpowiadał za ekspansję zagraniczną. Później mianowany został na członka Rady Dyrektorów ČD Logistics. Jako członek Rady Nadzorczej ČD – Information Systems , w spółce dominującej kierował działem strategii i zarządzania kapitałem oraz działem biura projektowego.

Koleje Czeskie przetrwały trudny okres pandemii, radząc sobie z ogromnym spadkiem sprzedaży biletów – mówi Michal Krapinec. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, inwestują duże środki w rozwój pojazdów, a także usług. Od samego początku rozkładu oddaliśmy do użytku ponad sto zupełnie nowych wagonów.

 

Jak dodaje nowy Prezes Zarządu České dráhy, duży nacisk spółka kładzie na instalację w pojazdach ECTS.

– Istotna będzie także obowiązkowa certyfikacja systemu utrzymania pojazdów ECM czy rozbudowa zaplecza naprawczego – dodaje. – Jednym z moich priorytetów będzie stabilizacja finansowa i poszukiwanie środków, które pozwolą pozostać nam w czołówce branży przewozów pasażerskich.

 

Obecny skład Zarządu ČD, as

  • Michał Krapinec, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
  • Michał Kraus, Wiceprezes Zarządu i Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Służby
  • Jiří Ješeta, członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego ds. transportu pasażerskiego
  • Blanka Havelková, członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego ds. zasobów ludzkich

Dodaj komentarz