global Przewozy towarowe

LOTOS Kolej zostanie na niemieckich torach do 2024 r.

LOTOS Kolej, jako jeden z nielicznych polskich przewoźników kolejowych, może prowadzić działalność przewozową na terenie Niemiec do 2024 r. Spółka uzyskała z Niemieckiego Federalnego Urzędu Kolejowego – Eisenbahn-Bundesamt –nowy certyfikat bezpieczeństwa.

Fot. Petr Štefek / CC

Niemiecka kolej wyróżnia się w Europie dobrą jakością infrastruktury, co przekłada się na wysoką prędkość handlową. Za zachodnią granicą funkcjonuje aż 438 przewoźników kolejowych, z czego 414 to przedsiębiorstwa z Niemiec. LOTOS Kolej to jedna z 4 polskich spółek, które na mocy certyfikatu wydanego przez Eisenbahn-Bundesamt mogą prowadzić działalność w tym kraju.

Spółka z Grupy Kapitałowej LOTOS samodzielne przewozy w Niemczech realizuje od 2015 roku. W samym 2019 roku na terenie tego kraju uruchomiła niemal 500 ładownych pociągów, którymi łącznie przewieziono ponad 550 tysięcy ton towarów, natomiast praca przewozowa wyniosła 272 mln ntkm.

– Mamy stałych klientów, z którymi współpracujemy za naszą zachodnią granicą i aktywnie poszukujemy nowych partnerów. Obecność LOTOS Kolej na niemieckim rynku znacznie poszerza ofertę spółki, a poprzez możliwości przewozowe możemy w krótkim czasie przewieźć produkty zarówno Grupy LOTOS, jak i klientów zewnętrznych eksportujących swoje towary na rynki zagraniczne. W Niemczech wozimy przede wszystkim paliwa – diesel, FAME, a także gaz, węgiel i kontenery – powiedział Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

 

Spółka spośród swoich kadr wyłoniła 8 maszynistów, którzy zostali gruntownie przygotowani do prowadzenia pociągów na terenie Niemiec. Wykwalifikowana grupa pracowników została przeszkolona z zakresu języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym i zdała wszelkie wymagane egzaminy do prowadzenia pociągów za naszą zachodnią granicą. Do przewozów po niemieckiej infrastrukturze kolejowej zadysponowane zostały lokomotywy wielosystemowe TRAXX 186, pozwalające na ruch pociągów po obu stronach granicy. Aby zapewnić kompleksową obsługę przewozową pociągów przez 24 godziny na dobę, w LOTOS Kolej wyodrębniono dyspozyturę zajmującą się przewozami na terenie Niemiec. Dyspozytorzy odpowiadają przede wszystkim za kontakt z zarządcą tamtejszej infrastruktury kolejowej oraz z podwykonawcami, zajmują się planowaniem operacyjnym, a także wspierają pracę maszynistów poprzez kontakt z dyżurnymi ruchu oraz centralą ruchu, dzięki czemu są dużym wsparciem dla pracowników wykonujących przewozy w Niemczech.

Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa pozwala spółce złożyć kompleksową ofertę klientom na przewozy w ruchu transgranicznym bez konieczności zlecania pracy innym przewoźnikom na terenie Niemiec. Spółka własnymi zasobami może obsługiwać pociągi międzynarodowe na bardzo odległych relacjach, czego przykładem jest ostatnio uruchomiony przez LOTOS Kolej pociąg z Małaszewicz do Mannheim, przez Hamburg i z powrotem do Małaszewicz. Łączny dystans pokonany przez pociąg w tej relacji wynosi 3 025 kilometrów. Pełna kontrola nad procesem przewozowym w relacjach międzynarodowych bezpośrednio przekłada się na jakość, rentowność i konkurencyjność LOTOS Kolej na rynku.

Dodaj komentarz