Tabor

Koleje Śląskie przygotowują się do zakupu piętrowych EZT

Koleje Śląskie opublikowały ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego związanego z przygotowaniem i realizacją postępowania na dostawę nowego taboru dla Spółki. planują zamówić piętrowe EZT.

Fot.

Celem dialogu technicznego […] jest pozyskanie informacji od uczestników Dialogu niezbędnych do przygotowania postępowania przetargowego, w tym określenie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy – czytamy w dokumencie.

 

Dialog prowadzony będzie do 30 października br.:

  • w formie korespondencji elektronicznej
  • w formie bezpośrednich spotkań z podmiotami zaproszonymi do Dialogu lub w związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej, spotkań zdalnych przy wykorzystaniu komunikacji zdalnej w zależności od wyboru Zamawiającego. Termin, forma i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo uzgadniany przez Zamawiającego z Podmiotem zaproszonym do Dialogu.

Spotkania bezpośrednie prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu: do dnia 21 września 2020 r. do godziny 13.00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl/

Dodaj komentarz