Pasażer

Koleje Śląskie przywracają regulaminowe zasady zwrotu biletów

Fot. Marcin Gola / CC

Koleje Śląskie przywracają zasady zwrotu biletów zgodnie z regulaminem przewoźnika. Do tej pory, z uwagi na pandemię oraz pracę zdalną wielu osób, zwrot możliwy był bez potrącania odstępnego.

Przewoźnik wprowadza zmiany od poniedziałku 4 maja. W przypadku zwrotów biletów okresowych i Metrobiletów zwracana jest należność proporcjonalna do czasu, w jakim bilet nie został wykorzystany, po potrąceniu 10 proc. odstępnego.

– Warunkiem zwrotu jest zachowanie obowiązujących terminów zwrotu biletów, co oznacza, że w przypadku biletu miesięcznego zwrotu można dokonać nie później niż dziesiątego dnia ważności biletu, a w przypadku biletu kwartalnego nie później niż przed upływem trzydziestego dnia jego ważności – informuje przewoźnik .

 

Podtrzymana natomiast pozostaje możliwość zwrotu biletów drogą elektroniczną. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną dotyczących zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet okresowy dopuszczona jest możliwość zwrotu na podstawie załączonej kopii biletu. W związku z tym prosimy o własnoręczne przekreślenie po przekątnych w sposób trwały czołowej strony biletu, skuteczne (w sposób uniemożliwiający odczytanie) i trwałe wykreślenie numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie, a także dokonanie adnotacji równolegle do linii przekreślenia o treści „ZWROT”. Przesłanie wraz z wnioskiem o zwrot tak „opisanej” kopii biletu z pewnością przyspieszy jego rozpatrzenie.

– Powyższe zasady nie dotyczą biletów zakupionych za pośrednictwem systemu e-, e-podróżnik oraz aplikacji mobilnej SkyCash – zaznaczają Koleje.

Dodaj komentarz