Analizy

Kolejowe projekty realizowane z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020

Projekt dotyczy ulepszenia ścianki działowej, która wykorzystywana jest w pojazdach szynowych do podziału jego wewnętrznej powierzchni na przedziały pasażerskie. Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „GROWAG” Sp. z o.o. realizuje projekt opracowania fotela pasażerskiego klasy IC (Premium) o innowacyjnych cechach materiałowych i konstrukcyjnych przeznaczonego do pojazdów szynowych zarówno na rynek polski, jak również rynki eksportowe. Produkt ten wyróżniać mają innowacyjne cechy, dzięki którym zostanie osiągnięta znacznie niższa masa oraz modułowa i uniwersalna budowa fotela w porównaniu do obecnie dostępnych na rynku wyrobów. Drugą zasadniczą cechą opracowywanego produktu będzie jego modułowa budowa, która umożliwi łatwe i szybkie wytwarzanie foteli pod indywidualne potrzeby klienta. Axtone SA wnioskował o dotacje na rozbudowę Centrum Badawczo Rozwojowego w AXTONE SA. Natomiast FIBRAIN Sp. z o.o. wnioskował o dofinansowanie na projekt wdrożenia do produkcji innowacyjnych kabli światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach wytrzymałości. Główne założenia wniosku to rozbudowa infrastruktury produkcyjnej istniejącego Zakładu Laboratoryjno- -Produkcyjnego Technologii Światłowodowych firmy P.H.ELMAT Sp. z o.o. w takim zakresie i skali, która pozwoli na wdrożenie do produkcji i sprzedaży osiągniętych wyników, w tym zgłoszonych do ochrony patentowej innowacyjnych nowych konstrukcji kablowych.

Firma Protektel zrealizowała już swój projekt, który dotyczył udziału w targach Hannover Messe 2017. Podobnie firma Elma Energia Sp. z o.o., która wnioskowała o wsparcie w promocji nowoczesnych urządzeń do kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych firmy Elma Energia Sp. z o.o. w celu zwiększenia rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Projekt Edbak Sp. z o.o. to natomiast wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. W przypadku ZEP Enika Sp. z o.o. projekt dotyczył zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu rozwoju działu badawczo rozwojowego. Wnioskodawca planuje zakupić: 1. Zasilacze laboratoryjne– 200V oraz 30V, 2. Tester izolacji, 3. Oscyloskop, 4. Zestaw anten i sond do badania EMC, 5. Sondę napięciową różnicową wraz z adapterami, 6. Zestaw sond do badań EMC bliskiego pola, 7. Miernik izolacji, 8. Cęgi prądowe, 9. Multimetr cyfrowy, 10. Krzesła ESD, 11. Wykładzinę i instalację ESD w pomieszczeniu Działu Kontroli Technicznej, 12. Sondę prądową ze wzmacniaczem, 13. Miernik temperatury wraz z sondą, 14. Wyposażenie stanowisk badawczych, 15. Program do symulacji przebiegów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych energoelektronicznych i indukcyjnych. Innowacyjne i bezpieczne szyny kolejowe z niskim poziomem naprężeń własnych w stopie szyny to natomiast projekt Arcelormittal Poland SA. Projekt obejmuje prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu wdrożenie do produkcji innowacyjnego i bezpiecznego produktu tj. szyn kolejowych charakteryzujących się niskim poziomem naprężeń szczątkowych w stopie szyny tj. o wartości 120 MPa +/- 25 MPa.