Analizy

Liczba przestępstw w obszarze kolejowym spadła

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei podsumowali pierwszy kwartał 2020 r. W efekcie wzmożonych patroli i wykorzystania nowoczesnego sprzętu ujęli 700 sprawców przestępstw i wykroczeń oraz odzyskali mienie o wartości 175 tys. zł.  Jak podkreślają mundurowi, liczba przestępstw w obszarze kolejowym spadła.

W pierwszym kwartale 2020 roku, dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei odnotowano spadek zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu na obszarze kolejowym. W stosunku do tego samego okresu roku 2019, odnotowało 140 zdarzeń mniej (wówczas 1,7 tys.). W 2020 r. Funkcjonariusze SOK ujęli blisko 700 sprawców przestępstw i wykroczeń. Odzyskano mienie o łącznej wartości ponad 175 tys. zł.

Od stycznia do kwietnia spadła także liczba kradzieży wśród podróżnych. W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, to spadek o 23 proc. Od początku roku Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujęli już 128 sprawców kradzieży i odzyskali mienie o łącznej wartości 45 tys. zł. Zmniejszyła się też liczba kradzieży przesyłek wagonowych, usypów węgla z wagonów, towarów z terenów kolejowych.