Analizy Przewozy towarowe

Raport UKT: rośnie liczba przewoźników towarowych

Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport pt. „Przewoźnicy kolejowi – Badanie licencjonowanych przewoźników towarowych w Polsce”. Z opracowanych danych wynika, iż Polska znajduje się w czołówce państw europejskich pod względem liczby wydanych licencji na przewóz rzeczy, a jedynym państwem, w którym wydano ich więcej są Niemcy.

Dlaczego firmy decydują się podjąć działalność na tym wymagającym rynku? Gdzie przewoźnicy towarowi upatrują szans, a gdzie widzą potencjalne ograniczenia? – na te pytania szukali odpowiedzi twórcy opracowania.

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził badanie rynku przewoźników, którzy w latach 2013 – 2020 uzyskali licencję przewozową. Opracowanie zawiera również dane eksploatacyjne tych podmiotów w momencie przeprowadzania badania.

Do końca 2020 r. wydano w Polsce ogółem 110 licencji na przewóz rzeczy. W latach 2013 – 2020 o licencję na przewozy rzeczy oraz świadczenie usług trakcyjnych ubiegało się 58 podmiotów. Oznacza to, że ponad połowa licencji została wydana w ciągu ostatnich 8 lat. Tylko w 2020 r. udzielonych zostało 11 nowych uprawnień.

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego:

– Rosnąca w ostatnich latach liczba przewoźników na polskim rynku transportu kolejowego jest zjawiskiem, któremu postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej. Część z tych spółek widziało szansę w niszach rynkowych związanych z przewozem towarów na wybranych trasach, bądź w związku z konkretną grupą towarów. Inni zdecydowali się na usprawnienie procesów logistycznych związanych z dystrybucją własnych produktów lub zaopatrywaniem w surowce niezbędne w procesie produkcji (…) Motywacje są różne: z jednej strony może to być chęć osiągnięcia korzyści ze świadczenia usług transportu towarów, realizowanych jako podstawowa działalności spółki, a z drugiej może to być chęć usprawnienia i zwiększenia efektywności łańcucha dostaw.

 

W raporcie przedstawione zostały wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród spółek, które uzyskały licencję przewoźnika kolejowego w ostatnich latach. 67% pytanych odpowiedziało, że działalność kolejowa jest lub będzie działalnością dominującą. W przypadku grupy przedsiębiorców, których działalność przewozowa była dominująca, ponad 57% odpowiedzi wskazywało jako motywację do operowania na rynku kolejowym na doświadczenie w branży kolejowej, 35,7% wskazało równorzędnie na dostęp do zasobów technicznych oraz atrakcyjność sektora. Wśród przedsiębiorców, których główną działalnością nie jest transport kolejowy najczęściej wskazywanymi (45%) motywacjami były chęć rozszerzenia działalności o przewozy kolejowe i optymalizacja łańcucha dostaw w zakresie kosztów oraz zarządzania.

Badane podmioty jako największe bariery w prowadzeniu działalności przewoźnika kolejowego wskazują konkurencję transportu drogowego (56% z udzielonych odpowiedzi), przepustowość linii kolejowych, brak kadry pracowniczej oraz wysokie koszty dostępu do infrastruktury kolejowej. 40% odpowiedzi wskazało również regulacje sektora jako barierę, a 32% koszty zakupu energii trakcyjnej. Najmniejszymi barierami wg badanych są natomiast dostęp do taboru oraz przepustowość bocznic i terminali przeładunkowych.

Dodaj komentarz