Analizy

Kolejowe projekty realizowane z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020

Projekt podjęty został z myślą o rynku kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich w Europie. W rezultacie ma powstać lokomotywa ze wszystkimi cechami umożliwiającymi jej poruszanie się po sieci kolejowej Europy, a wiec pod różnymi systemami trakcyjnymi (prądu stałego i zmiennego), jak też po niezelektryfikowanych odcinkach z wykorzystaniem jazdy na silniku spalinowym, umożliwiając tym samym realizację lekkich prac manewrowych i jazd po bocznicach oraz zjazdów ze szlaku w przypadku braku zasilania trakcyjnego. W przypadku PESA jest to „Innowacyjne Centrum Badań i Rozwoju Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz SA” gdzie rezultatem ma być rozszerzenie działalności badawczo- rozwojowej poprzez utworzenie budynku B+R w którym zostanie umiejscowione 6 nowych laboratoriów badawczych wraz z technicznym wyposażeniem. Drugim z projektów jest energooszczędne metro o podwyższonym poziomie komfortu i bezpieczeństwa. W tym wypadku celem przedsięwzięcia jest opracowanie pierwszego w pełni polskiego (opartego na polskim know-how i technologii) pojazdu szynowego klasy METRO o wysokich właściwościach w zakresie bezpieczeństwa, energooszczędności i zapewniającego istotnie podniesiony komfort podróży względem pojazdów obecnie wytwarzanych na rynku.

Projekty firm zrzeszonych w Izbie Na liście można znaleźć także projekty firm, które są członkami Izby Kolei. Zakłady Metalowe ERKO PĘ- TLAK SPÓŁKA JAWNA ma na liście projekt opracowania innowacyjnego systemu połączeń kabli elektroenergetycznych i technologii jego wytwarzania. Projekt polega na opracowaniu innowacyjnego w skali światowej systemu do mechanicznego łączenia żył kabli elektroenergetycznych niskich i średnich napięć. Nowy system eliminuje dotychczasowe wady połączeń śrubowych, które uniemożliwiają skuteczną eksploatację muf izolacyjnych i prowadzą do ich przedwczesnego zniszczenia.

Drugim z projektów ERKO jest opracowanie superkondensatora w oparciu o kompozytowy materiał elektrodowy na bazie nanorurek ditlenku tytanu (TiO2NT) z pokryciem diamentowym. Tutaj celem projektu jest opracowanie superkondensatora, bazującego na kompozytowym materiale elektrodowym, stanowiącym warstwę nanorurek ditlenku tytanu (TiO2NT) z pokryciem diamentowym. Kolejnym natomiast uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej przez firmę ERKO. Projekt ten dotyczy uzyskania praw ochrony własności przemysłowej w formie praw do rejestracji wzorów przemysłowych (5 zgłoszeń) oraz patentu (1 zgłoszenie) przez firmę ERKO. Kuca Sp. z o.o. zgłosiła projekt technologii wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej. W tym wypadku celem jest budowa bazy technologicznej umożliwiającej produkcję innowacyjnej platformy (naczepy) torowo-drogowej, wykorzystywanej do prac budowlanych na szlaku kolejowym z użyciem drogowych pojazdów 4-kołowych. Darpol Sp. z o.o. Sp.k. realizuje opracowanie budowy i technologii wytwarzania innowacyjnej ścianki działowej wagonu kolejowego. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowoczesnych cech konstrukcyjnych i materiałowych, dzięki którym konstrukcja będzie znacznie lżejsza od obecnie dostępnych na rynku.