Analizy Przewozy towarowe

Wyniki przewozowe za III kwartał zbliżone do kwartału II [RAPORT]

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił najnowsze dane dot. przewozów intermodalnych. Wyniki przewozowe za III kwartał 2022 r. osiągnęły porównywalny poziom jak w kwartale II.

Fot. ilustracyjne
Fot. ilustracyjne

Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 441 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 706 tysiące TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba spadła o 2,1% (wg TEU o 3,9%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2022 r. wyniosła ponad 6,6 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 2,2 mld tonokilometrów. Porównując te wyniki z analogicznym okresem ubiegłego roku masa ładunków spadła o 2,3%, a praca przewozowa osiągnęła wzrost o 3,4%. Wyniki te są jednocześnie na poziomie porównywalnym do minionego kwartału.

– Na wyhamowanie wzrostów przewozów intermodalnych wpływa zarówno niepewna sytuacja za wschodnią granicą wywołana agresją Rosji na Ukrainę i poszukiwanie alternatywnych środków transportu oraz nowych kanałów dystrybucji ładunków ze wschodu na zachód. Nie bez znaczenia jest również zmiana kierunku dostaw i priorytety dla przewozu surowców energetycznych –  komentuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Od lipca do września kolejowe przewozy intermodalne realizowało 21 licencjonowanych przewoźników, natomiast w II kwartale 22 przewoźników.

W trzech kwartałach 2022 r. w przewozach intermodalnych przetransportowano 19,8 mln ton, 1,3 mln sztuk jednostek. W przeliczeniu na TEU stanowiło to 2,2 mln sztuk. Porównując z tym samym okresem w ubiegłym roku oznacza to zmniejszenie masy o 0,13%, wzrost liczby jednostek o 0,9% i spadek liczby TEU o 0,5%.

Dodaj komentarz