Przewozy towarowe

LOTOS Kolej dowiezie paliwo dla polskiego wojska

LOTOS Kolej jest największym polskim przewoźnikiem kolejowym w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, w tym przede wszystkim paliw płynnych oraz produktów ropopochodnych i chemicznych.