global Inwestycje Wydarzenia

Jest zgoda UE na pomoc Austrii dla operatorów kolejowych

Austriackie środki rządowe zostaną przeznaczone na wsparcie transportu kolejowego zarówno towarowego, jak i pasażerskiego, co ma złagodzić straty spowodowane pandemią. Na taką bezpośrednią pomoc zgodę wyraziła Komisja Europejska, która rekomenduje także innym państwom członkowskim wspieranie swoich przewoźników, aby utrzymać ich konkurencyjność kolei w stosunku do innych środków transportu. 

Fot. flickr.com/photos/widnes_road/

W sumie Austriacy uruchomią trzy instrumenty finansowe dla przewoźników – dwa dla sektora towarowego i jeden dla pasażerskiego.

Pierwszy środek wsparcia dotyczący kolejowego transportu towarowego i dotyczy nowelizacji budżetu na 2020 r. W odniesieniu do istniejącego programu dotacji zatwierdzonego przed pandemią, zwiększony zostanie poziom dostępnych środków do 150,7 mln EUR na pozostałą część roku. Drugi środek umożliwi Austrii odstąpienie od pobierania opłat za dostęp do torów przez przewoźników towarowych od 1 marca do 31 grudnia, a jego budżet to 115,7 mln EUR. Swoją decyzję Komisja Europejska motywuje tym, iż programy te pozwolą kontynuować proces przeniesienia drogowego transportu towarowego na kolej.

W przypadku przewoźników pasażerskich świadczących usługi na zasadach komercyjnych KE zezwoliła na zniesienie opłat za dostęp do torów, na co został przygotowany program z budżetem 9 mln EUR, który będzie obowiązywał od 8 października do 31 grudnia.

Ponadto, austriacki rząd potwierdził na początku listopada, że Austriackie Koleje Federalne (ÖBB) i Westbahn, które obsługują połączenia między miastami na trasie Wiedeń-Salzburg, otrzymają dotację rządową o łącznej wartości 44,5 mln euro, aby kontynuować eksploatację tych pociągów od 16 listopada do 7 lutego 2021 r.

Wszystkie trzy środki zostały zatwierdzone zgodnie z zasadami pomocy państwa w Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że we wrześniu Komisja Europejska potwierdziła swoje poparcie dla szerszego zwolnienia z opłat za dostęp do torów przez państwa członkowskie, zobowiązując je do informowania KE o wszelkich podejmowanych przez nie środkach.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że:

– Zatwierdzone środki umożliwią austriackim władzom wspieranie nie tylko kolejowych przewoźników towarowych, ale także komercyjnych operatorów pasażerskich w kontekście wybuchu pandemii koronawirusa. Przyczyni się to do utrzymania ich konkurencyjności w porównaniu z innymi rodzajami transportu, zgodnie z celem Zielonego Ładu UE. Kontynuujemy współpracę ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić, że krajowe środki wsparcia można wprowadzić tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, zgodnie z przepisami UE.

Dodaj komentarz