global Inwestycje Wydarzenia

Łotwa uzyskała kolejne dofinansowanie projektu Rail Baltica

Łotwa zatwierdziła podpisanie czwartej i piątej umowy z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci o dofinansowanie projektu Rail Baltica. Wsparcie z CEF6 dla projektu Rail Baltica, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską, wynosi 84 mln euro, z czego 72 mln euro to część zagranicznej pomocy finansowej.

Do 2024 roku planowane jest:

  • realizacja drugiego etapu budowy Centralnego Węzła Kolejowego w Rydze;
  • realizacja pierwszego etapu budowy połączenia Rail Baltica z międzynarodowym portem lotniczym w Rydze;
  • opracowanie projektów budowy multimodalnego terminalu logistycznego Salaspils oraz infrastrukturalnych punktów usługowych w Skulte i Iecava;
  • przygotowanie szczegółowych planów stacji regionalnych i projektów technicznych;
  • do kontynuowania przenoszenia gruntów niezbędnych do budowy projektu Rail Baltica.

Umowa na modernizację ostatniego odcinka linii Rail Baltica podpisana

Źródło: railway.supply