Wywiady

Marek Olkiewicz, PKP PLK: Przestrzegajmy przepisów, stosujmy się do znaków na przejeździe [WYWIAD]

O zarządzaniu ruchem kolejowym, nowym systemie SEPE 2 i bezpieczeństwie – rozmowa z Markiem Olkiewiczem, wiceprezesem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Panie Prezesie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdrożyły w tym roku nową wersję systemu SEPE 2. Czym jest System Ewidencjonowania Pracy Eksploatacyjnej ?

Nowa wersja Systemu Ewidencjonowania Pracy Eksploatacyjnej (SEPE 2) – czyli baza danych o przejazdach pociągów na całej sieci, zastąpiła dotychczas wykorzystywany system. To nowoczesny system przede wszystkim do nadzorowania, ewidencjonowania i rozliczania procesu eksploatacyjnego na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W jednym miejscu mamy np. informacje dotyczące rzeczywistych czasów przejazdu pociągów, przyczyn opóźnień, informacji o nieplanowanym postoju składu czy ograniczeń prędkości. Pozwala na sprawne zarządzanie ruchem kolejowym, co przekłada się na bezpieczne podróże. Ponadto funkcjonalności systemu usprawniają prace osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu pociągów, zwłaszcza w sytuacji nagłych zdarzeń, jak np. niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Jakie nowe, najważniejsze funkcje posiada system?

System został zbudowany od podstaw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii programistycznych i architektury serwerowej. Podobnie zostały przeanalizowane i zbudowane wszystkie funkcje. Była to okazja to wzbogacenia systemu o nowe funkcjonalności, których brakowało w SEPE 1. To np. możliwość powiązania zmian w kursowaniu pociągów z wydarzeniami, które wystąpiły na sieci kolejowej.

Nowy system posiada funkcje, które pozwalają na sprawny dostęp do wszystkich informacji dotyczących sytuacji ruchowej na sieci kolejowej. Ponadto, aby ułatwić prace osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu pociągów, system został wdrożony jako aplikacja internetowa, co umożliwia dostęp do niego z różnych urządzeń przenośnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wspomniał Pan, że SEPE 2 pozwala na sprawny dostęp do wszystkich informacji dotyczących sytuacji ruchowej na sieci kolejowej. Na czym to polega ?

System SEPE 2 powiązany jest z zewnętrznymi systemami PLK. Dostarcza niezbędnych informacji o sytuacji na sieci kolejowej dla ponad 2600 dróżników przejazdowych poprzez System Wspomagania Dróżnika Przejazdowego. Połączony jest również np. z  Elektronicznym Dziennikiem Dyżurnego Ruchu. Korzystają z niego – na około 3 000 posterunkach,  dyżurni ruchu, którzy w trybie rzeczywistym aktualizują dane dotyczące przejazdów pociągów.

System jest także źródłem informacji o sytuacji na sieci kolejowej dla przewoźników kolejowych. Pośrednio SEPE 2 jest bazą informacji dla podróżnych, gdyż to źródło informacji o przejazdach pociągów, zmianach w kursowaniu, które następnie udostępniane są pasażerom m.in. w aplikacji Portal Pasażera.

Czy Polskie Linie Kolejowe planują w przyszłości rozbudowę tego systemu? 

Oczywiście. Zarządzając projektami i gromadząc o nich dane, a także planując nowe inwestycje, wdrażamy coraz nowocześniejsze rozwiązania. System SEPE 2 jest otwarty na dalszą rozbudowę, cały czas trwają prace rozwojowe zorientowane na optymalizację ergonomii obsługi systemu i wyposażenie go w kolejne funkcje. Chcemy, żeby był on połączony także z innymi systemami, np. rozszerzenie integracji z Train Information System – czyli aplikacji, która dostarcza w czasie rzeczywistym dane o pociągach pasażerskich i towarowych w całej Europie.

Dodaj komentarz