Wywiady

Marek Olkiewicz, PKP PLK: Przestrzegajmy przepisów, stosujmy się do znaków na przejeździe [WYWIAD]

O zarządzaniu ruchem kolejowym, nowym systemie SEPE 2 i bezpieczeństwie – rozmowa z Markiem Olkiewiczem, wiceprezesem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Panie Prezesie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdrożyły w tym roku nową wersję systemu SEPE 2. Czym jest System Ewidencjonowania Pracy Eksploatacyjnej ?

Nowa wersja Systemu Ewidencjonowania Pracy Eksploatacyjnej (SEPE 2) – czyli baza danych o przejazdach pociągów na całej sieci, zastąpiła dotychczas wykorzystywany system. To nowoczesny system przede wszystkim do nadzorowania, ewidencjonowania i rozliczania procesu eksploatacyjnego na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W jednym miejscu mamy np. informacje dotyczące rzeczywistych czasów przejazdu pociągów, przyczyn opóźnień, informacji o nieplanowanym postoju składu czy ograniczeń prędkości. Pozwala na sprawne zarządzanie ruchem kolejowym, co przekłada się na bezpieczne podróże. Ponadto funkcjonalności systemu usprawniają prace osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu pociągów, zwłaszcza w sytuacji nagłych zdarzeń, jak np. niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Jakie nowe, najważniejsze funkcje posiada system?

System został zbudowany od podstaw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii programistycznych i architektury serwerowej. Podobnie zostały przeanalizowane i zbudowane wszystkie funkcje. Była to okazja to wzbogacenia systemu o nowe funkcjonalności, których brakowało w SEPE 1. To np. możliwość powiązania zmian w kursowaniu pociągów z wydarzeniami, które wystąpiły na sieci kolejowej.

Nowy system posiada funkcje, które pozwalają na sprawny dostęp do wszystkich informacji dotyczących sytuacji ruchowej na sieci kolejowej. Ponadto, aby ułatwić prace osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu pociągów, system został wdrożony jako aplikacja internetowa, co umożliwia dostęp do niego z różnych urządzeń przenośnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wspomniał Pan, że SEPE 2 pozwala na sprawny dostęp do wszystkich informacji dotyczących sytuacji ruchowej na sieci kolejowej. Na czym to polega ?

System SEPE 2 powiązany jest z zewnętrznymi systemami PLK. Dostarcza niezbędnych informacji o sytuacji na sieci kolejowej dla ponad 2600 dróżników przejazdowych poprzez System Wspomagania Dróżnika Przejazdowego. Połączony jest również np. z  Elektronicznym Dziennikiem Dyżurnego Ruchu. Korzystają z niego – na około 3 000 posterunkach,  dyżurni ruchu, którzy w trybie rzeczywistym aktualizują dane dotyczące przejazdów pociągów.

System jest także źródłem informacji o sytuacji na sieci kolejowej dla przewoźników kolejowych. Pośrednio SEPE 2 jest bazą informacji dla podróżnych, gdyż to źródło informacji o przejazdach pociągów, zmianach w kursowaniu, które następnie udostępniane są pasażerom m.in. w aplikacji Portal Pasażera.

Czy Polskie Linie Kolejowe planują w przyszłości rozbudowę tego systemu? 

Oczywiście. Zarządzając projektami i gromadząc o nich dane, a także planując nowe inwestycje, wdrażamy coraz nowocześniejsze rozwiązania. System SEPE 2 jest otwarty na dalszą rozbudowę, cały czas trwają prace rozwojowe zorientowane na optymalizację ergonomii obsługi systemu i wyposażenie go w kolejne funkcje. Chcemy, żeby był on połączony także z innymi systemami, np. rozszerzenie integracji z Train Information System – czyli aplikacji, która dostarcza w czasie rzeczywistym dane o pociągach pasażerskich i towarowych w całej Europie.

Sprawne zarządzanie ruchem kolejowym wspierają nowoczesne systemy, ale przede wszystkim ważni są ludzie?

Systemy, takie jak np. SEPE 2 są tylko wsparciem w codziennej, odpowiedzialnej pracy osób, które nadzorują ruch tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych dziennie. Stawiamy przede wszystkim na rozwój pracowników i prowadzimy szkolenia dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego, w tym na symulatorze dla dyżurnych ruchu. Regularne szkolenia z doświadczonymi trenerami są wsparciem w profesjonalnym wypełnianiu obowiązków. Inwestujemy także w nowoczesne urządzenia komputerowe na kolejnych liniach i stacjach, które będą wspierały pracowników w prowadzeniu bezpiecznego i sprawnego ruchu kolejowego.

Jeśli mowa o bezpieczeństwie, 1 czerwca minęły trzy lata jak Polskie Linie Kolejowe wprowadziły dodatkowe oznakowanie –  „Żółta Naklejka PLK”. Jak sprawdza się ten projekt?

To ważny projekt prowadzony w zakresie kampanii „Bezpieczny przejazd” i trzeba o nim mówić. Kolejarze oznakowali wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe zarządzane przez Spółkę, specjalnymi naklejkami z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi. Jednocześnie zintegrowano powstałą w ten sposób bazę danych z systemem wykorzystywanym przez operatorów numeru alarmowego 112. Obserwujemy, że osoby korzystające z przejazdów używają narzędzia jakim są żółte naklejki PLK.

Naklejka  zwiększa bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i na drogach. Mówią o tym statystyki. Od wprowadzenia  tj. 2018 roku było ponad 13 tys. zgłoszeń z numeru 112 ,dotyczących potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych. W ponad 1300 przypadkach takie zgłoszenia zapobiegły tragediom – wstrzymany lub ograniczony był ruch pociągów po telefonie z podaniem numeru przejazdu, na którym było zagrożenie życia, możliwość tragedii, strat i problemów komunikacyjnych. W ponad 400 przypadkach wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc. Przy ponad 900 zgłoszeniach ograniczono prędkość jazdy pociągów, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i korzystających z przejazdów. Pamiętajmy jednak, że żółta naklejka nie zwalnia kierowców z myślenia. To kierowca podejmuje decyzje o tym, jak się zachowa na przejeździe kolejowo-drogowym: czy się zatrzyma, czy nie zlekceważy znaków, sygnalizacji czy opuszczonych rogatek. Bo jak pokazują statystyki, 99% wypadków na przejazdach to skutek brawury, lekkomyślności, lekceważenia przepisów przez kierujących.

O co należy apelować  do kierowców przed wakacjami?

O rozsądek. Brawura i pośpiech to skracanie sobie drogi do śmierci. Przestrzegajmy przepisów – stosujmy się do znaków na przejeździe. Nie ignorujmy znaku STOP i włączonej sygnalizacji. Nie wjeżdżajmy na przejazd jeśli nie mamy możliwości zjazdu. Nie próbujmy przejechać pod zamykającymi się rogatkami, bądź omijać półrogatki. Zawsze zachowajmy ostrożność przy przekraczaniu skrzyżowań torów z drogą. Jeśli już wystąpią niebezpieczne sytuacje na przejeździe pamiętajmy o żółtej naklejce. W wakacje kontynuujemy akcję „Bezpieczne piątki”. Będą  w okolicach przejazdów rozmowy, instrukcje, ulotki. Mniej zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, to nie tylko mniej tragedii, ale także mniej zmian w podróży podczas wakacyjnych wyjazdów, mniej angażowania służb ratunkowych, ograniczenie zbędnych kosztów społecznych. Chcemy, aby każdy podróżny na drodze i w pociągu, bezpiecznie dotarł do celu.