Box global Wydarzenia

Moskwa: szybciej zakończy się projekt Centralnego Węzła Transportowego

Moskwa planuje zakończyć projekt Centralnego Węzła Transportowego w 2023 r., 18 miesięcy wcześniej niż planowano.

Moskiewskie władze mają w planach zamknięcie projektu CWT aż półtora roku szybciej niż zakładano. Projekt obejmuje przebudowę odcinka Kalanchevska – Kurska – Niżnogrodzka biegnącego po wschodniej stronie centrum miasta w celu zapewnienia dodatkowych torów. Ma to pozwolić na zwiększenie przepustowości linii. Projekt obejmuje ponadto modernizację 12 stacji i ewentualne testy autokaru piętrowego w celu dalszego zwiększenia przepustowości.

Ukończenie projektu umożliwi otwarcie linii D4 Moskiewskich Średnic Centralnych(z ang.  Moscow Central Diameters – system kolei miejskich na istniejących liniach podmiejskich w Moskwie i obwodzie moskiewskim w  Rosji) w 2023 r. jak również zwiększenie częstotliwości pociągów na linii D2, jednej z dwóch już eksploatowanych.