global Wydarzenia

Moskwa: szybciej zakończy się projekt Centralnego Węzła Transportowego

Moskwa planuje zakończyć projekt Centralnego Węzła Transportowego w 2023 r., 18 miesięcy wcześniej niż planowano.

Moskiewskie władze mają w planach zamknięcie projektu CWT aż półtora roku szybciej niż zakładano. Projekt obejmuje przebudowę odcinka Kalanchevska – Kurska – Niżnogrodzka biegnącego po wschodniej stronie centrum miasta w celu zapewnienia dodatkowych torów. Ma to pozwolić na zwiększenie przepustowości linii. Projekt obejmuje ponadto modernizację 12 stacji i ewentualne testy autokaru piętrowego w celu dalszego zwiększenia przepustowości.

Ukończenie projektu umożliwi otwarcie linii D4 Moskiewskich Średnic Centralnych(z ang.  Moscow Central Diameters – system kolei miejskich na istniejących liniach podmiejskich w Moskwie i obwodzie moskiewskim w  Rosji) w 2023 r. jak również zwiększenie częstotliwości pociągów na linii D2, jednej z dwóch już eksploatowanych.

Linia D4 będzie miała 86 km długości i połączy Aprielewkę na południowy zachód od Moskwy z Żeleznodorożnyj  na wschód od stolicy Rosji. Linia D4 będzie miała 37 stacji i 18 węzłów.

Projekt MŚĆ ma na celu stworzenie pięciu równorzędnych linii podmiejskich łączących zewnętrzne przedmieścia miasta z centrum. Pierwsze dwie linie, linia D1, która łączy Odincowo i Łobnie oraz linia D2, która łączy Nachabino z Podolskiem, zostały otwarte w listopadzie 2019 r. Ostatnie dwie linie mają zostać otwarte do 2025 r.

Dodaj komentarz