Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Kiedy upływa ważność aktualnego hologramu na legitymacji studenckiej?

Legitymacje studenckie zachowują ważność do 29 listopada 2021 r. – przypominają Koleje Mazowieckie. Decyzja o utrzymaniu w Polsce ważności dokumentów uprawniających do ulg przejazdowych związana jest ze stanem epidemii.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania. Analogicznie wygląda sprawa ważności legitymacji doktoranta.

W związku z tym bilety ulgowe na przejazd pociągiem, zakupione na podstawie legitymacji studenckiej, doktoranckiej lub nauczycielskiej, są ważne.

Koleje Mazowieckie informują, że z uwagi na stan epidemii oraz związany z tym ograniczony tryb funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów legitymacje:

  1. studenckie z roku akademickiego 2019/2020,
  2. doktoranckie ważne na dzień 13 lutego 2020 r.,
  3. służbowe nauczycieli akademickich ważne na dzień 13 lutego 2020 r.

– zachowują ważność do 29 listopada 2021 r. na dotychczasowych zasadach, bez konieczności ich prolongowania i poświadczają uprawnienie do ulgowych przejazdów.

Dodaj komentarz