Inwestycje Tramwaje

MZK Toruń zamówiło dwa specjalistyczne wozy techniczne

Dwa specjalistyczne wozy techniczne zasilą tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Umowa na dostawę pojazdów już została podpisana. Pierwszy pojazd to wóz do czyszczenia rowków i przestrzeni międzyszynowej, drugi – pojazd wieżowy do obsługi i napraw infrastruktury sieciowej.

Dostawcą pojazdu do czyszczenia rowków i przestrzeni międzyszynowej jest czeska firma SaZ s.r.o, wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez MZK Toruń pod koniec minionego roku.

– Obecnie czyszczenie torów odbywa się ręcznie, co jest bardzo czasochłonne – informuje toruński przewoźnik miejski. – Nowy pojazd, za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem, upora się z zanieczyszczeniami zdecydowanie szybciej. Jego zaletą będzie także to, że z łatwością poruszał się będzie zarówno po torowisku, jak i po drodze. Jest to bowiem wóz dwudrogowy. Zostanie dostarczony zgodnie z umową w terminie 22 miesięcy od jej podpisania, czyli do kwietnia 2023 r. Wartość pojazdu to 2 420 640,00 zł brutto.

 

Drugim specjalistycznym wozem jest tzw. pojazd wieżowy służący do obsługi i napraw infrastruktury sieciowej. MZK posiada już jeden wóz służący do naprawy i konserwacji sieci trakcyjnej, który został zakupiony w 2015 r. w ramach realizacji projektu BiT-City I, jednak w awaryjnych przypadkach prace często wymagają równoczesnych działań na dwóch odcinkach sieci. Drugi wóz wieżowy usprawni więc prace przy usuwaniu awarii.Podobnie jak pojazd do czyszczenia rowków, będzie on sprawnie poruszał się i po torach, i drodze.