Inwestycje Wydarzenia

Znamy wykonawcę STEŚ dla węzła kolejowego CPK

Konsorcjum firm Egis Poland, Egis Rail (Francja) oraz Jaf-Geotechnika wykona prace przygotowawcze dla węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oferta złożona w przetargu wyniosła 19,9 mln zł netto i była najkorzystniejszą spośród wszystkich 3 oferentów.

Budowa węzła kolejowego CPK zapewni integrację Portu Solidarność z krajową siecią połączeń kolejowych. Decyzję o wyborze najlepszej oferty podjęto w poniedziałek 17 maja. Wcześniej – w czwartek 13 maja – spółka wybrała wykonawcę STEŚ dla odcinka Warszawa Łódź.

Spółka CPK wskazała wykonawcę prac przygotowawczych dla linii Warszawa – CPK – Łódź

Węzeł CPK to centralny element całego systemu kolejowego, który jest największą częścią Programu CPK. Będzie to obiekt, który w jednym miejscu zintegruje wszystkie rodzaje transportu – kolejowy, lotniczy i drogowy. Z tego powodu będzie to jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat.

– Przed wykonawcą trudne zadanie. Nawet renomowane firmy inżynierskie rzadko mierzą się z tak skomplikowanym przedsięwzięciem. Węzeł CPK będzie całkowicie zintegrowany z lotniskiem. Będzie on w stanie obsłużyć przeszło połowę kolejowych relacji dalekobieżnych w Polsce, a także kolej regionalną i aglomeracyjną. Pasażerowie będą mogli dzięki temu dotrzeć do Portu Solidarność ze wszystkich stron świata. Układ węzła umożliwi również podróż w każdym z tych kierunków pasażerom wsiadającym lub przesiadającym się na CPK. Podpisanie umowy nastąpi natychmiast po uczynieniu zadość formalnościom przetargowym – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.