Wywiady

Największym wyzwaniem jest kształcenie kadry inżynierskiej

RK: Jak wygląda technologia robót torowych w Polsce? W jakim stanie są nasze torowiska? Co jest największym wyzwaniem i w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać?

ZK: Technologie robot kolejowych stosowane w Polsce zasadniczo nie odbiegają od tych stosowanych w Europie. Wykonawcy robót zakupują sukcesywnie nowoczesne maszyny torowe, które zasadniczo nie odbiegają od średnich standardów europejskich. Dobrym przykładem może być zakup oczyszczarek tłucznia serii RM, które spełniają wszystkie wymagania stawiane tego typu maszynie. Z drugiej strony bardzo często podwykonawcy robót torowych przy wymianie nawierzchni kolejowej stosują wyłącznie metodę małej mechanizacji wykorzystując maszyny dwudrogowe. Obecnie największym wyzwaniem jest uzyskanie wysokiej jakości wykonanych robót torowych, przy krótkim czasie zamknięcia torów oraz kształcenie kadry inżynierskiej o wysokich kwalifikacjach. Rozwój technologii robót kolejowych związany jest z pełną mechanizacją napraw i zmierza w dwóch kierunkach. Pierwszy związany jest z automatyzacją procesów roboczych poprzez zastosowanie w maszynach nowoczesnych systemów usprawniających wykonanie robót. Drugi kierunek to dążenie do maksymalnej wydajności maszyn oraz budowa kombajnów torowych i podtorzowych, które po wykonaniu naprawy umożliwiają jazdę pociągów z prędkościami 70÷80 km/h, bez konieczności wykonywania dodatkowych robót.

RK: Pracuje Pan na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Czy pracujecie Państwo nad technologiami robót kolejowych? Czy to temat, który interesuje studentów? Czy jest przyszłościowy?

ZK: Na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska kształcimy studentów na dwóch kierunkach studiów I i II stopnia w zakresie budowy i utrzymania dróg kolejowych. Na kierunku Transport studenci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności na specjalności infrastruktura transportowa i profilu eksploatacja dróg szynowych (utrzymanie infrastruktury szynowej). Natomiast na kierunku Budownictwo studenci mogą wybrać specjalność drogi szynowe, na której uzyskają poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania, budowy i utrzymania dróg szynowych. W ostatnich latach zainteresowanie studentów kierunku budownictwo specjalnością drogi szynowe maleje, co w konsekwencji może spowodować zawieszenie naboru. Taki stan jest zauważalny również na pozostałych uczelniach technicznych. Odwrotna tendencja zauważalna jest natomiast na kierunku transport, gdzie możliwość uzyskania uprawnień zachęca studentów do wybierania specjalności kolejowej.

Rozmawiała LS