Pasażer

ŁKA: stawiamy na dostępność

Łódzka Kolej Aglomeracyjna wyróżniona certyfikatami zaświadczającymi przyjazność taboru i infrastruktury osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie orzekły, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest jednym z nielicznych kolejowych przewoźników pasażerskich wzorowo przygotowanych do potrzeb podróżnych mających kłopoty z poruszaniem się, wzrokiem i słuchem. W dowód uznania, przyznały spółce certyfikaty świadczące o przyjazności taboru i infrastruktury ŁKA dla niepełnosprawnych.

– Przystosowując świat dla osób niepełnosprawnych, robisz to również dla siebie. W dzisiejszych czasach, winno to być sprawą oczywistą – mówił prof. Marek Sitarz, kierownik Katedry Transportu Szynowego otwierając niedawną debatę „Bezpieczeństwo w Transporcie Szynowym Polski” w Wyższej Szkole Biznesu W Dąbrowie Górniczej.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest jednym z nielicznych przewoźników, który od początku działalności postawił na możliwie największą dostępność do swoich usług. Chodziło tu zarówno o zbudowanie jak najbogatszej oferty, jak szerokiej sieci sprzedaży. Równocześnie jednym z priorytetów spółki były starania o to, by i tabor, i obiekty był możliwie najlepiej dostępne dla potrzeb niepełnosprawnych. Już na etapie wyboru dostawcy pociągów władze spółki zwracały uwagę, by pojazdy spełniały wymogi Rozporządzenia UE nr 1300/2014 w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (w skrócie TSI PRM).

Zgodnie z jego zapisami, malatura pojazdu powinna umożliwić rozróżnienie go od tła, a wnętrze pozbawione barier uniemożliwiających poruszanie się na wózku (np. schody, zbyt wąskie przejścia do toalety). Pociąg wyposażony jest w urządzenie wspomagające wsiadanie, miejsce na wózki inwalidzkie, intercom. Wszelkie klawisze mają żłobienia umożliwiające orientację osobą niedowidzącym. Podczas szkolenia załogi, szczególną uwagę zwracano na umiejętność sprawnej obsługi urządzeń ułatwiających podróż niepełnosprawnym np. windy dla wózków inwalidzkich. Wprowadzenie niepełnosprawnego pasażera z jej użyciem na pokład pociągu zajmuje niespełna minutę. Zostało to dostrzeżone i docenione przez Spółdzielnię Socjalną FADO certyfikatem dostępności dla EZT Flirt3, które stanowią tabor ŁKA. W certyfikacie uwzględniono też doskonałe przygotowanie drużyn konduktorskich do pomocy i asysty niepełnosprawnym pasażerom. Aby udoskonalić dostępność swojej oferty, ŁKA zainwestowała w szereg rozwiązań elektronicznych. Wszystkie kasy biletowe i Centrum Obsługi Pasażera spółki są wyposażone w pętle indukcyjne, które znacznie poprawiają odbiór komunikatów dźwiękowych dla osobom niedosłyszącym, które korzystają z aparatów słuchowych.

Pracownicy kas, a także kierownicy pociągów w każdej chwili mają dostęp do wideotłumacza języka migowego. Za pomocą tabletów, pracownicy ŁKA błyskawicznie łączą się z tłumaczem, który pomaga skomunikować się głuchoniemym podróżnym z pracownikami kas lub personelem pokładowym. Dla większego komfortu i lepszej komunikacji pracownicy spółki mają też dostęp do tłumacza języków obcych. Centrum Obsługi Pasażera Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na Dworcu Łódź Fabryczna jako wizytówka spółki zostało tak zaprojektowane i urządzone, by bez problemu mogli z niego korzystać niepełnosprawni. Szerokie wygodne drzwi, kontrastujące barwy i dostęp do wideotłumacza sprawiły, że otrzymał on certyfikat „OBIEKT BEZ BARIER” od Fundacji Integracja.