Pasażer

ŁKA: stawiamy na dostępność

Łódzka Kolej Aglomeracyjna wyróżniona certyfikatami zaświadczającymi przyjazność taboru i infrastruktury osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie orzekły, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest jednym z nielicznych kolejowych przewoźników pasażerskich wzorowo przygotowanych do potrzeb podróżnych mających kłopoty z poruszaniem się, wzrokiem i słuchem. W dowód uznania, przyznały spółce certyfikaty świadczące o przyjazności taboru i infrastruktury ŁKA dla niepełnosprawnych.

– Przystosowując świat dla osób niepełnosprawnych, robisz to również dla siebie. W dzisiejszych czasach, winno to być sprawą oczywistą – mówił prof. Marek Sitarz, kierownik Katedry Transportu Szynowego otwierając niedawną debatę „Bezpieczeństwo w Transporcie Szynowym Polski” w Wyższej Szkole Biznesu W Dąbrowie Górniczej.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest jednym z nielicznych przewoźników, który od początku działalności postawił na możliwie największą dostępność do swoich usług. Chodziło tu zarówno o zbudowanie jak najbogatszej oferty, jak szerokiej sieci sprzedaży. Równocześnie jednym z priorytetów spółki były starania o to, by i tabor, i obiekty był możliwie najlepiej dostępne dla potrzeb niepełnosprawnych. Już na etapie wyboru dostawcy pociągów władze spółki zwracały uwagę, by pojazdy spełniały wymogi Rozporządzenia UE nr 1300/2014 w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (w skrócie TSI PRM).

Czytaj dalej >